OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > OPRAVA KAPLE vs. Jana Nepomuckého

OPRAVA KAPLE vs. Jana NepomuckéhoDatum konání:
31.12.2016

Psal se rok 1856, kdy se pan Michal Helán a jeho přátelé dohodli, že v naší obci vybudují pro sv. Jana Nepomuckého kapličku. Pro tuto stavbu si vybrali palouček na nároží mezi polními cestami do Kuřimi a do polí k trati Za dědinou. Lepší místo snad tehdy ani nemohli vybrat, neboť všichni, kteří procházeli nebo projížděli naší obcí, viděli na jejím konci přímo před sebou průčelí kapličky. K těmto lidem je nutno vzhlížet s obdivem, neboť učinili vše, co bylo tehdy v jejich silách a finančních možnostech. Nemohli však tušit, co se se stavbou i jejím okolím stane v průběhu 160 let.

Základy a také zdivo kapličky bylo zhotoveno podobně jako u všech staveb v obci. Kaplička neměla dřevěnou konstrukci krovů, a tak střešní krytina - tašky bobrovky, byly položeny na zděnou klenbu vytvořenou nad stropem kapličky. Nehezký tvar zastřešení byl způsoben také tím, že nebyl vytvořen hřeben střechy.

Architektonické prvky průčelí, jimž vévodil tympanon, zaklenutý otvor pro dveře, vedle něho lesény na nichž byly vyzděny tlusté římsy, se nám dochovaly ve špatném stavebním stavu.

Závady na fasádě kapličky byly způsobeny hlavně necitlivými opravami zchátralých omítek, kdy šlo v minulosti jen o to, nějak zapravit díry po opadaných omítkách a nějak stavbu natřít vápnem.

Tyto občasné opravy byly hotové vždy za krátkou dobu, a tak se stalo, že římsy, prvky v tympanonu opravované cementovou maltou, začaly nabírat na tloušťce, křivostí až tak, že vybočovaly šikmo před průčelí kapličky. Hlavně však zaoblováním ztratily své původní pěkné tvary. Na kráse kapličce nepřidává ani opěrná zeď zatočená k jejímu vstupu, která byla postavená při budování chodníku při ulici Kuřimské.

Korunu všemu nasadila doprava po přilehlých ulicích, neboť projíždějící těžká nákladní vozidla protřepávala kapličku tak, že se celá naklonila k ulici Kuřimské.

V tomto stavu převzala stavební firma DOLP s.r.o. kapličku k provedení nápravných stavebních prací.

Především bylo nutno zabezpečit kapličku, aby se dále nenakláněla. Kolem základů byl proveden hluboký výkop a v něm vybetonován železobetonový věnec, který již navždy znemožní jakýkoliv její posuv.

Podle návrhu byla zhotovena nová střecha kuželového tvaru s tradiční pálenou krytinou. Proti původnímu stavu dostala střecha po posazení hřebenáčů nový lepší vzhled. Původní kříž, nyní pozlacený, je dobře viditelný, neboť byl osazen v nové poloze blíže okraji hřebene střechy.

Při obnově průčelí kapličky bylo hledáno řešení jejího budoucího únosného architektonického vzhledu. Původnímu stavu se nejvíce přiblížilo zhotovení tympanonu. Ostatní prvky, kromě zaklenutého vstupu do kapličky, nebylo možno k obnově využít, neboť s nakloněním kapličky byly deformovány a směřovaly výrazně šikmo nejen k ulici Kuřimské, ale i před její průčelí. Změnu fasády můžeme posoudit na fotografií.

Při provádění stavebních prací bylo dbáno také na to, aby vnitřní prostor kapličky byl dostatečně provětráván. Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, která je kulturní památkou, bude v příštím roku zrestaurována. V kapličce bude stát na novém kamenném soklu.

Podle architektonického návrhu je připravováno ještě osazení kamenných schodů s vestavěným osvětlením u vchodu do kapličky. Výsledným nátěrem bílou fasádní barvou a provedením terénních úprav budou práce na obnově  kapličky ukončeny.

                                                                                                        -Ing.arch. Alfred Knopp-

 

Celá oprava kaple sv. Jana Nepomuckého byla spolufinancována Jihomoravským krajem z dotačního programu „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016“

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na 241.320,-Kč. 6.9.2016 obdržela obec na účet 45 tisíc Kč schválené dotace, což je 20,72% předpokládaného financování projektu. Celkové skutečné náklady na opravu kaple v roce 2016 činily 344.939,-Kč. Částku 299.939,-Kč uhradila Obec z vlastních finančních prostředků.