OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > AKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICE

AKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICEDatum konání:
1.1.2017

1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, malý sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, šatna u tenisové klubovny, chodba u tenisové klubovny, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :

  • Jednotná cena ………   1.000,--Kč/hod za dobu konání produkce 

2. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50):

  • Jednotná cena ………   2.000,-Kč/akci 

3. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  180,--Kč/hod

4. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (malý sál, jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  120,--Kč/hod

Do budovy sokolovny na cvičební hodiny dle platného rozvrhu má přístup pouze člen TJ SOKOL, který zaplatil členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Jak se stát členem Sokola?  Stačí řádně vyplnit přihlášku, přinést ji matrikářce Sokola nebo zaslat naskenované e-mailem a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Přihláška je k dispozici na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice  

Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok

Česká obec sokolská zvýšila od 1.1.2017 členský příspěvek pro mládež a seniory na 250,-Kč, pro dospělé na 550,-Kč 

Příspěvek

Děti 0 – 6let včetně

Děti 7 - 18 let

včetně

Dospělí 19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

250

250,-

550,-

250,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

  1. Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek.

  2. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

  3. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

  4. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

  5. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

  6. Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku

Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.