OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÉ KNÍNICE

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÉ KNÍNICEDatum konání:
11.4.2017

 

Vážení rodiče, blíží se termín zápisu do první třídy základní školy.

 

Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schválilo termín a místo konání zápisu do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice, který se koná 11. dubna 2017 ve dvou třídách. Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13.00 -16. 00 hodin.

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách školy.
Při zápise do základní školy bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.

 

K zápisu – k plnění povinné školní docházky se dostaví tyto děti:

 • Děti, které dovrší do 31. 8. 2017 šest let věku.

 • Děti po odkladu školní docházky.

 • Děti narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012, pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“).

 • Při zápise doloží zákonný zástupce doklad o trvalém bydlišti dítěte a svůj občanský průkaz (doklad totožnosti).

 • Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce
  u zápisu  doklad z matriky, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte.

 • Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete si vyzvednout od 1. dubna 2017 v ředitelně základní školy nebo ve své mateřské škole, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a  žádostí o přijetí.

 • S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy  dostavit do školy a nahlásit odklad.

 • Žádost o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce  doložit nejpozději
  do 30. 4. 2017 s příslušným doporučením školského poradenského zařízení a zároveň doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.