OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > INFORMACE PRO VČELAŘE A PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

INFORMACE PRO VČELAŘE A PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍDatum konání:
31.5.2017

Oznámení stanoviště včelstev

 

Fyzická nebo právnická osoba, která při svém podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního zákona, smí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky ve venkovním prostředí pouze podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Dále se musí řídit zákonem 327/2004 Sb., o ochraně včel při používání přípravků na ochranu rostlin

 

Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v zákoně

 

a) projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení,

 

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby.

 

Dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace přípravků

 

Dotčení uživatelé honitby jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke krmení zvěře, druhům zvěře a způsobu informování o době aplikace přípravků, jejichž použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce.

 

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

 

Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

 

Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.