OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZUDatum konání:
20.10.2017

 Ve dnech 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volič, s trvalým pobytem v obci Moravské Knínice, může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb tj. od 2. 5. 2017, a to osobně u toho, kdo stálý seznam vede (Obecní úřad Moravské Knínice), do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (5. 10. 2017) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou. Více na: http://www.moravskekninice.cz/index.php?nid=534&lid=cs&oid=5662879