OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

KONCERT VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Datum konání: 15. 6. 2017

Koncert 15.6VÝTEČNÍCI - divadelní představení

Datum konání: 9. 6. 2017 - 11. 6. 2017

plakát Výtečníci22. ročník ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Datum konání: 4. 6. 2017

Atletický 4 boj 2017PRODEJ DRŮBEŽE

Datum konání: 31. 5. 2017

Drůbežárna Prace bude ve středu 31.5.  v 15:45 hod. prodávat:

kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks

káčata, housata, husokačeny, krůty, kuřata kalimero, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, 

dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.NABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 31. 5. 2017

Asistent obchodního oddělení koordinátor projektu

Elektrotechnik ve výrobě měřících přístrojůNABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 31. 5. 2017

HPP - dělník/dělnice

Operátor sterilizace

Seřizovač

Údržbář - elektrikář

 INFORMACE PRO VČELAŘE A PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Datum konání: 31. 5. 2017

Oznámení stanoviště včelstev

 

Fyzická nebo právnická osoba, která při svém podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního zákona, smí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky ve venkovním prostředí pouze podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Dále se musí řídit zákonem 327/2004 Sb., o ochraně včel při používání přípravků na ochranu rostlin

 

Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v zákoně

 

a) projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení,

 

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby.

 

Dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace přípravků

 

Dotčení uživatelé honitby jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke krmení zvěře, druhům zvěře a způsobu informování o době aplikace přípravků, jejichž použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce.

 

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

 

Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

 

Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

 

 PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

Datum konání: 31. 5. 2017

 31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj. 

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

 

7755-77628621/0710

 

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.DARY DO SBÍRKY "OPRAVME SOKOLOVNU, SRDCE KNÍNICKÉHO DĚNÍ"

Datum konání: 31. 5. 2017

 

V roce 2015 byla vyhlášena veřejná sbírka, která vznikla za účelem získávání financí k rekonstrukci místní sokolovny. Organizátorem sbírky je Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice.

Sokolovna má zásadní význam nejen pro Tělocvičnou jednotu, ale také pro celou obec. Je jedinou budovou vhodnou ke shromažďování většího počtu lidí, a tedy ke konání kulturních a společenských akcí.

Sokolovna byla postavena roku 1922, přistavena roku 1953 a od té doby prošla řadou stavebních úprav, rozšíření a dílčích rekonstrukcí.

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice naplánovala a uskutečňuje generální rekonstrukci sokolovny tak, aby ji mohly i v dalších letech účelně využívat následující generace občanů a sportovců.

K 31.12.2015 se vybralo celkem 101.598,-Kč. Za rok 2016 činily přijaté dary 99.292,-Kč.

Děkujeme všem štědrým dárcům!!

 Z finančních prostředků sbírky se pořídilo:

22. ledna 2016 mohly návštěvnice Obecního plesu poprvé využít nově opravené dámské toalety v přísálí sokolovny. Ze sbírky bylo na opravu záchodů využito 85.621,- Kč.

Dále se v roce 2016 opravil sokolský výčep – vybouraly se staré příčky, opravila elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, podlahy, nakoupil se nový nábytek, přístroje a vybavení. Z finančních prostředků sbírky se na tuto akci použilo 42.968,-Kč.

Letos byly již objednány a dodány koženkové shrnovací zástěny, které budou v brzké době nainstalovány mezi velkým sálem a přísálím. Doposud, před každou kulturní akcí, musel pořadatel demontovat nevzhledné těžké dřevěné zástěny. A pochopitelně po akci zase stěhovat zpět. Cena se pohybuje kolem 50 tisíc Kč.

Sbírka pokračuje, vaše dary můžete nadále posílat na účet číslo 4161161161/2010, nebo využít kasičku na obecním úřadě, v obchodě U Helanů či v sokolovně.

Využijte možnost nechat si vystavit potvrzení o daru! Získáte tak slevu na dani v následujícím ročním daňovém zúčtování.

Co je potřeba pro vystavení potvrzení?

  • Varianta "přispěju bezhotovostně převodem na účet": v tomto případě uveďte do správy pro příjemce své celé jméno a adresu, abychom vaši platbu mohli identifikovat. Pokud přispívá právnická osoba, je nutno uvést též IČO. Poté pošlete na emailovou adresu sokolmkninice@volny.cz zprávu, že si chcete nechat vystavit potvrzení o daru.

  • Varianta "přispěju do kasičky": v tomto případě je nutno, abyste přispěl do kasičky umístěné na Obecním úřadě Moravské Knínice, a to před zaměstnankyní obecního úřadu. Na požádání Vám poté bude potvrzení vyhotoveno.

     

     SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Datum konání: 31. 5. 2017

Jak ve Vaší domácnosti likvidujete tuky? Nelejete je přímo z pánve do záchodové mísy? Kdo z Vás se „chytne za nos?“ Proč to děláte? Uvědomujete si, že tímto poškozujete nejen odpadní potrubí ve vašem domě, ale i potrubí a čerpadla v kanalizaci, separátoru odpadních vod a v poslední řadě v čistírně odpadních vod?

Po ochlazení tuků a olejů v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají kanalizační potrubí v domech, kanalizační řad v obci, čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí majitel domu či provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace tlakovými vozy, které materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků zachytí a ten je pak odvezen na skládku. V nejhorším případě musejí být ztuhlé tuky odstraněny mechanicky přivolaným specialistou. Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/6877-problematika-tuku-v-kanalizaci

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky, a pak vhodit do popelnice na směsný odpad

Při větším množství je lepší, než vylévat kuchyňské oleje do odpadu a záchodu, přelít je buď přímo do popelnice nebo do PET lahve, zavřít a hodit do popelnice.

Od 23. března 2017 byl rozšířen sběr tříděného odpadu o sběr použitých jedlých olejů a tuků.

 

Sběrná nádoba – černá popelnice je umístěna u základní školy.

 

Použitý olej nebo tuky ukládejte do popelnice v pevně uzavřené nádobě, např. v PET lahvi - dobře zašroubované!!

Nezapomeňte, že správnou likvidací tuků a olejů chráníte nejen své domovní kanalizační potrubí, veřejný kanalizační řad a potrubí a čerpadla v čistírně odpadních vod, ale i svoji peněženku. K navyšování ceny stočného dochází i proto, že vodárenské společnosti mají vyšší náklady s likvidací usazených tuků v odpadních vodách.