OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Datum konání: 30. 4. 2017

Na webových stránkách školy www.zs-kninice.cz v sekci ke stažení je umístěno shrnutí, jak se připravit na školní docházku pod názvem  „Desatero  pro rodiče dětí předškolního věku“ a stručný přehled toho, co by mělo dítě zvládat, aby mohlo úspěšně pokračovat v základní škole. Pozorně si to přečtěte a  do začátku školní docházky ještě máte čas s dětmi mnoho věcí zdokonalit.OBECNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ

Datum konání: 30. 4. 2017

Obecní knihovna :

nabízí k prodeji po 10,- vyřazené knihy. Dostupné budou do dubna 2017 v místní knihovněPÁLENÍ ČARODĚJNIC 2017 - aneb "Jak pálí ženské v Knínicích"

Datum konání: 22. 4. 2017

         Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Vás zve na

                 4. ročník turnaje ženské čtyřhry

                           v sobotu 22. 4. 2017.

  Registrace 8:30, první zápasy 9:00 v knínické sokolovně.

 

Zúčastnit se mohou hráčky badmintonu, které nejsou a nebyly registrované a hráčky hrající SABL.

 

Startovné 200,-Kč/os. V ceně jídlo, káva, nápoj.

Závazné přihlášky posílejte do 20.4.2017 na e-mail: matyasovazuzana@seznam.czPRODEJ DRŮBEŽE

Datum konání: 21. 4. 2017

Drůbežárna Prace bude v pátek 21. 4.  v 15:45 hod.  prodávat:

  • kuřice všech barev - 170 Kč/ks,
  • chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks
  • káčata,
  • housata,
  • husokačeny,
  • brojlerová kuřata
  • krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, 

dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.KNÍNIČTÍ SKAUTI ZBAVILI OBEC A BLÍZKÉ OKOLÍ OD ODPADKŮ

Datum konání: 8. 4. 2017

Letos se podruhé kníničtí skauti zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která připadla na sobotu 8. 4. 2017 Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
V loňském roce jsme hned v několika větších skupinách prošli Moravské Knínice, ale především jejich okolí a vysbírali obrovské množství odpadků a zlikvidovali některé menší skládky. Spousta z nás se tenkrát divila, kolik nepořádku se v našem blízkém okolí porůznu nachází. Pocit po akci byl skvělý. Letos jsme opět vyrazili opět do ulic a do okolí Knínic a zatočili s nepořádkem a odpadky!INSTALUJEME .....

Datum konání: 31. 3. 2017

Topeni_instalace_reklama.jpgSTATISTIKA POHYBU OBYVATELSTVA V OBCI MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 28. 2. 2017

K 1.1.2016 byl stav obyvatel v obci 907. V průběhu roku 2016 se v naší obci narodilo 13 dětí – 7 děvčat a 6 chlapců. Do obce se přihlásilo 41 občanů ČR k trvalému pobytu – 16 žen a 25 mužů. Přímo v obci z domu do domu se přehlásilo 15 občanů – 8 žen a 7 mužů. Odstěhovalo se 17 osob – 11 žen a 6 mužů.  V roce 2016 v naší obci zemřelo 10 spoluobčanů – 7 žen a 3 muži.

Stav obyvatelstva k 31.12.2016 je 934 trvale bydlících obyvatel.

Věkové složení obyvatel k 31.12.2016: 0 - 5 let – 39 žen, 40 mužů, 6 - 17 let – 55 žen, 70 mužů, 18 – 29 let – 57 žen, 50 mužů, 30 – 39 let – 72 ženy, 74 muži, 40 – 49 let – 76 žen, 65 mužů, 50 – 59 let – 49 žen, 46 mužů, 60 – 69 let – 58 žen, 69 mužů, 70 – 79 let - 37 žen, 36 mužů, 80 – 89 let – 18 žen, 15 mužů, 90 – 99 let – 6 žen a 2 muži.  Průměrný věk v obci je 40,7 let. (věkový průměr se snížil. K 31.12.2015 byl průměrný věk v obci 41,3 let.)

V obci je celkem 348 objektů z toho 307 rodinných domů s přiděleným číslem popisným a 41 objektů s přiděleným číslem evidenčním (chaty, garáže, hospodářské budovy apod.) V 49 objektech, které byly zkolaudovány k bydlení (rodinných domech), není k trvalému pobytu nahlášena žádná osoba. Poslední přidělené číslo popisné v roce 2016 je číslo 325.

V obci je celkem 19 ulic – Dolní branka (84 obyvatel 67 dospělých, 17 dětí), Horní branka (93, 75 dosp., 18 dětí), Kout (43, 34 dosp., 9 dětí), Kuřimská (193, 170 dosp. 23 dětí), Mezihoří (100, 91 dosp., 9 dětí), Na Hrázi (37, 30 dosp., 7 dětí), Na Okřínku (36, 29 dosp., 7 dětí), Podhájí (4, 3 dosp., 1 dítě), Pod Strážnou (15, 9 dosp., 6 dětí), Pod Školou (16, 10 dosp., 6 dětí), U Hájenky (39, 28 dosp., 11 dětí), U Hřiště (21, 12 dosp., 9 dětí), U Jánečka (26, 23 dosp., 3 děti), Ulička (14, 7 dosp., 7 dětí), U Sokolovny (50, 41 dosp., 9 dětí), U Školky (33, 23 dosp., 10 dětí), Úvoz (22, 19 dosp., 3 děti), Vinohradská (104, 80 dosp., 24 děti), Zahrady (4, 2 dosp., 2 děti).

Četnost příjmení v obci: Kučera 17x, Večeřová, Koláček 11x, Helan 10x, Helán, Kučerová, Pleskačová, Večeřa 9x, Císař, Malý, Němcová, Zeman 8x, Němec, Vlček, Zemanová 7x, Bémová, Císařová, Helanová, Kaláb, Kalábová 6x, Cibulka, Hanáková, Helánová, Koláčková, Kudláček, Marečková, Pelikán, Pleskač, Svídová, Veselá 5x, …atd.

Četnost jmen: Jiří, Jana 24x, Jan 23x, Marie, Petr 22x, Martin, Tomáš 20x, Hana 19x, Josef 15x, Lucie 14x, Eva, Lenka, Ludmila, Tereza, Vladimír 12x, Anna, Eva, František, Jaroslav, Pavel, Václav 11x,    Jakub, Radek, Stanislav, Zdeněk 10x, … atd 

 
STAŇTE SE ČLENEM OBECNÍ KNIHOVNY

Datum konání: 28. 2. 2017

Obecní knihovna Moravské Knínice je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Umístění: budova Obecního úřadu, Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34.

Pracovník - kontakt: paní Romana Helanová.

Obecní knihovna v Moravských Knínicích patří do správního obvodu Městské knihovny Kuřim. Pro veřejnost je knihovna otevřena jeden den v týdnu, v pondělí v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Knihovní fond je celkem 3 500 knih, roční přírůstek asi 50 knih a 2 x ročně výměnný fond s knihovnou v Kuřimi, asi kolem 100 knih. Členský poplatek ve výši 20,-Kč/rok. Ke knihovně patří i veřejný internet poskytovaný zdarma a umístěný ve studovně místní knihovny na obecním úřadě. Internet je k dispozici v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 14.00 hod
STAVEBNÍ POZEMKY V OBCI

Datum konání: 28. 2. 2017

V rámci platného územního plánu obce Moravské Knínice, upraveného v roce 2010 změnou č. 1 a následně pak změnou č. 2 z roku 2013, jsou stanoveny rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v několika lokalitách katastrálního území. Schválením územního plánu došlo k výraznému finančnímu zhodnocení dotčených pozemků. Zpravidla se jednalo původně o ornou půdu. Tímto opatřením obecné povahy byl učiněn pouze první krok k tomu, aby se dalo na pozemku stavět. Zde jakékoliv povinnosti obce končí. Nyní jsou na tahu majitelé pozemků. Z rozpočtu obce nelze zhodnocovat soukromý majetek. Jiným případem by byla příprava obecních pozemků k výstavbě. Majitelé pozemků tedy musí počítat s tím, že před zahájením výstavby rodinných domů musí být pozemky připojeny novou komunikací na stávající místní komunikaci. Projektovou dokumentaci pro daný konkrétní případ posuzuje Dopravní inspektorát Policie ČR a stavbu povoluje Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi. Stejně je tomu při budování inženýrských sítí jako např. vodovod, kanalizace, plynovod a kabelová vedení el. energie a jiná vedení. K projektové dokumentaci se vyjadřují jednotliví správci sítí. Nutno posoudit, zda se bude jednat pouze o vybudování domovní přípojky nebo je nutno prodloužit hlavní řad. Bez této přípravy pozemků nelze vydat stavební povolení na rodinný dům!

Jaká je praxe?

Developer, který je vlastníkem určité lokality si zpravidla uvědomuje svoji povinnost. Buduje inženýrské sítě, zakládá stavbu komunikace, kterou zpravidla dokončuje do finální podoby po ukončení výstavby rodinných domů.

Poněkud složitější je situace, kdy v lokalitě staví soukromý stavebník. Pro soukromého stavebníka je prioritní stavba rodinného domu. Plně si je vědom toho, že dům nemůže fungovat bez připojení na inženýrské sítě. A ostatní …, to nějak dopadne.

Aby nezůstalo pouze u konstatování stavu věci, je tu doporučení pro zájemce o koupi stavebního pozemku. Ověřte si u současného majitele, jak je na tom daný stavební pozemek z hlediska zasíťování. Co všechno obsahuje prodejní cena. Zvláště, zda je dořešena přístupová komunikace. V dnešní době se poněkud obchází stanovisko obce ke stavbě rodinného domu. Členové komise výstavby a ŽP nabízí úzkou spolupráci se stavebníkem a projektantem při přípravě stavebního záměru. Tímto se předejde celé řadě budoucích nesrovnalostí.
OČNÍ PÉČE PRO SENIORY S DOPRAVOU ZDARMA

Datum konání: 28. 2. 2017

nadační fond pro seniory