OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Datum konání: 28. 5. 2017

narodnost A2 2017

Už pátý ročník oblíbené akce se uskuteční v neděli 28. května od 14 hodin na nádvoří kuřimského zámku. Opět se můžete těšit na tradiční jídla národnostních menšin, žijících v Kuřimi, bohatý doprovodný program a vystoupení dětí z kuřimských škol a mateřské školy. Akci doprovodí i výstava a program ZUŠ Kuřim OPEN! Letos bude také mimořádně zpřístupněna vyhlídka z věže kuřimského kostela sv. Maří Magdaleny. Čekají vás soutěže a kvízy spojené s tématikou národnostních menšin o ceny. Akce se koná ve spolupráci Římskokatolické farnosti Kuřim a Města Kuřim, s podporou Jihomoravského kraje a společnosti TE Connectivity.


Z OPERETY DO OPERETY

Datum konání: 27. 5. 2017

Operetní koncertMORKNIMÁNEK

Datum konání: 27. 5. 2017

MorknimánekMORKNIMAN

Datum konání: 27. 5. 2017

Morkniman - MK leták.jpgSeminář NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Datum konání: 25. 5. 2017

Clipboard04

Státní fond životního prostředí ČR a město Kyjov vás srdečně zvou na seminář, na kterém vám odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, ale také k novému dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Seminář se koná 25. května od 16 do 18 hodin v budově Městského úřadu KuřimPLACENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SIPO

Datum konání: 30. 4. 2017

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

 

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

 

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

 

 

JUDr. David Stančík

ředitel sekce a zástupce ředitele finančního úřadu

Sekce řízení úřadu

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz

twitter: @fu_jmkINSTALUJEME .....

Datum konání: 31. 3. 2017

Topeni_instalace_reklama.jpgSTATISTIKA POHYBU OBYVATELSTVA V OBCI MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 28. 2. 2017

K 1.1.2016 byl stav obyvatel v obci 907. V průběhu roku 2016 se v naší obci narodilo 13 dětí – 7 děvčat a 6 chlapců. Do obce se přihlásilo 41 občanů ČR k trvalému pobytu – 16 žen a 25 mužů. Přímo v obci z domu do domu se přehlásilo 15 občanů – 8 žen a 7 mužů. Odstěhovalo se 17 osob – 11 žen a 6 mužů.  V roce 2016 v naší obci zemřelo 10 spoluobčanů – 7 žen a 3 muži.

Stav obyvatelstva k 31.12.2016 je 934 trvale bydlících obyvatel.

Věkové složení obyvatel k 31.12.2016: 0 - 5 let – 39 žen, 40 mužů, 6 - 17 let – 55 žen, 70 mužů, 18 – 29 let – 57 žen, 50 mužů, 30 – 39 let – 72 ženy, 74 muži, 40 – 49 let – 76 žen, 65 mužů, 50 – 59 let – 49 žen, 46 mužů, 60 – 69 let – 58 žen, 69 mužů, 70 – 79 let - 37 žen, 36 mužů, 80 – 89 let – 18 žen, 15 mužů, 90 – 99 let – 6 žen a 2 muži.  Průměrný věk v obci je 40,7 let. (věkový průměr se snížil. K 31.12.2015 byl průměrný věk v obci 41,3 let.)

V obci je celkem 348 objektů z toho 307 rodinných domů s přiděleným číslem popisným a 41 objektů s přiděleným číslem evidenčním (chaty, garáže, hospodářské budovy apod.) V 49 objektech, které byly zkolaudovány k bydlení (rodinných domech), není k trvalému pobytu nahlášena žádná osoba. Poslední přidělené číslo popisné v roce 2016 je číslo 325.

V obci je celkem 19 ulic – Dolní branka (84 obyvatel 67 dospělých, 17 dětí), Horní branka (93, 75 dosp., 18 dětí), Kout (43, 34 dosp., 9 dětí), Kuřimská (193, 170 dosp. 23 dětí), Mezihoří (100, 91 dosp., 9 dětí), Na Hrázi (37, 30 dosp., 7 dětí), Na Okřínku (36, 29 dosp., 7 dětí), Podhájí (4, 3 dosp., 1 dítě), Pod Strážnou (15, 9 dosp., 6 dětí), Pod Školou (16, 10 dosp., 6 dětí), U Hájenky (39, 28 dosp., 11 dětí), U Hřiště (21, 12 dosp., 9 dětí), U Jánečka (26, 23 dosp., 3 děti), Ulička (14, 7 dosp., 7 dětí), U Sokolovny (50, 41 dosp., 9 dětí), U Školky (33, 23 dosp., 10 dětí), Úvoz (22, 19 dosp., 3 děti), Vinohradská (104, 80 dosp., 24 děti), Zahrady (4, 2 dosp., 2 děti).

Četnost příjmení v obci: Kučera 17x, Večeřová, Koláček 11x, Helan 10x, Helán, Kučerová, Pleskačová, Večeřa 9x, Císař, Malý, Němcová, Zeman 8x, Němec, Vlček, Zemanová 7x, Bémová, Císařová, Helanová, Kaláb, Kalábová 6x, Cibulka, Hanáková, Helánová, Koláčková, Kudláček, Marečková, Pelikán, Pleskač, Svídová, Veselá 5x, …atd.

Četnost jmen: Jiří, Jana 24x, Jan 23x, Marie, Petr 22x, Martin, Tomáš 20x, Hana 19x, Josef 15x, Lucie 14x, Eva, Lenka, Ludmila, Tereza, Vladimír 12x, Anna, Eva, František, Jaroslav, Pavel, Václav 11x,    Jakub, Radek, Stanislav, Zdeněk 10x, … atd 

 
STAŇTE SE ČLENEM OBECNÍ KNIHOVNY

Datum konání: 28. 2. 2017

Obecní knihovna Moravské Knínice je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Umístění: budova Obecního úřadu, Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34.

Pracovník - kontakt: paní Romana Helanová.

Obecní knihovna v Moravských Knínicích patří do správního obvodu Městské knihovny Kuřim. Pro veřejnost je knihovna otevřena jeden den v týdnu, v pondělí v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Knihovní fond je celkem 3 500 knih, roční přírůstek asi 50 knih a 2 x ročně výměnný fond s knihovnou v Kuřimi, asi kolem 100 knih. Členský poplatek ve výši 20,-Kč/rok. Ke knihovně patří i veřejný internet poskytovaný zdarma a umístěný ve studovně místní knihovny na obecním úřadě. Internet je k dispozici v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 14.00 hod
OČNÍ PÉČE PRO SENIORY S DOPRAVOU ZDARMA

Datum konání: 28. 2. 2017

nadační fond pro seniory