OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

DARY DO SBÍRKY "OPRAVME SOKOLOVNU, SRDCE KNÍNICKÉHO DĚNÍ"

Datum konání: 31. 5. 2017

 

V roce 2015 byla vyhlášena veřejná sbírka, která vznikla za účelem získávání financí k rekonstrukci místní sokolovny. Organizátorem sbírky je Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice.

Sokolovna má zásadní význam nejen pro Tělocvičnou jednotu, ale také pro celou obec. Je jedinou budovou vhodnou ke shromažďování většího počtu lidí, a tedy ke konání kulturních a společenských akcí.

Sokolovna byla postavena roku 1922, přistavena roku 1953 a od té doby prošla řadou stavebních úprav, rozšíření a dílčích rekonstrukcí.

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice naplánovala a uskutečňuje generální rekonstrukci sokolovny tak, aby ji mohly i v dalších letech účelně využívat následující generace občanů a sportovců.

K 31.12.2015 se vybralo celkem 101.598,-Kč. Za rok 2016 činily přijaté dary 99.292,-Kč.

Děkujeme všem štědrým dárcům!!

 Z finančních prostředků sbírky se pořídilo:

22. ledna 2016 mohly návštěvnice Obecního plesu poprvé využít nově opravené dámské toalety v přísálí sokolovny. Ze sbírky bylo na opravu záchodů využito 85.621,- Kč.

Dále se v roce 2016 opravil sokolský výčep – vybouraly se staré příčky, opravila elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, podlahy, nakoupil se nový nábytek, přístroje a vybavení. Z finančních prostředků sbírky se na tuto akci použilo 42.968,-Kč.

Letos byly již objednány a dodány koženkové shrnovací zástěny, které budou v brzké době nainstalovány mezi velkým sálem a přísálím. Doposud, před každou kulturní akcí, musel pořadatel demontovat nevzhledné těžké dřevěné zástěny. A pochopitelně po akci zase stěhovat zpět. Cena se pohybuje kolem 50 tisíc Kč.

Sbírka pokračuje, vaše dary můžete nadále posílat na účet číslo 4161161161/2010, nebo využít kasičku na obecním úřadě, v obchodě U Helanů či v sokolovně.

Využijte možnost nechat si vystavit potvrzení o daru! Získáte tak slevu na dani v následujícím ročním daňovém zúčtování.

Co je potřeba pro vystavení potvrzení?

 • Varianta "přispěju bezhotovostně převodem na účet": v tomto případě uveďte do správy pro příjemce své celé jméno a adresu, abychom vaši platbu mohli identifikovat. Pokud přispívá právnická osoba, je nutno uvést též IČO. Poté pošlete na emailovou adresu sokolmkninice@volny.cz zprávu, že si chcete nechat vystavit potvrzení o daru.

 • Varianta "přispěju do kasičky": v tomto případě je nutno, abyste přispěl do kasičky umístěné na Obecním úřadě Moravské Knínice, a to před zaměstnankyní obecního úřadu. Na požádání Vám poté bude potvrzení vyhotoveno.

   

   INSTALUJEME .....

Datum konání: 31. 3. 2017

Topeni_instalace_reklama.jpgOČNÍ PÉČE PRO SENIORY S DOPRAVOU ZDARMA

Datum konání: 28. 2. 2017

nadační fond pro senioryINTERNET PŘES KABELOVOU TELEVIZI

Datum konání: 28. 2. 2017

Internet přes kabelovou televizi  nabízí firma   IGN.cz

Kontakt na tel : 605 447 552, 605 830 328

e-mail: info@ign.cz

www.ign.czNAPSALI O NÁS ...

Datum konání: 22. 2. 2017

Brněnský deník - soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňkuMáte problém se televizním kabelovým rozvodem?

Datum konání: 31. 1. 2017

Při jakýchkoliv problémech s "kabelovkou" (stížnosti, objednávky, dotazy) se obracejte přímo na provozovatele firmu 3C spol. s. r. o.,

tel. 605 447 552. http://3cspol.cz/index.php/kontakt/ 

 AKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 1. 1. 2017

1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, malý sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, šatna u tenisové klubovny, chodba u tenisové klubovny, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :

 • Jednotná cena ………   1.000,--Kč/hod za dobu konání produkce 

2. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50):

 • Jednotná cena ………   2.000,-Kč/akci 

3. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

 • Jednotná cena ……….  180,--Kč/hod

4. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (malý sál, jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

 • Jednotná cena ……….  120,--Kč/hod

Do budovy sokolovny na cvičební hodiny dle platného rozvrhu má přístup pouze člen TJ SOKOL, který zaplatil členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Jak se stát členem Sokola?  Stačí řádně vyplnit přihlášku, přinést ji matrikářce Sokola nebo zaslat naskenované e-mailem a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Přihláška je k dispozici na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice  

Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok

Česká obec sokolská zvýšila od 1.1.2017 členský příspěvek pro mládež a seniory na 250,-Kč, pro dospělé na 550,-Kč 

Příspěvek

Děti 0 – 6let včetně

Děti 7 - 18 let

včetně

Dospělí 19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

250

250,-

550,-

250,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

 1. Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek.

 2. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

 3. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

 4. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

 5. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

 6. Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku

Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.

 

 OPRAVA KAPLE vs. Jana Nepomuckého

Datum konání: 31. 12. 2016

Psal se rok 1856, kdy se pan Michal Helán a jeho přátelé dohodli, že v naší obci vybudují pro sv. Jana Nepomuckého kapličku. Pro tuto stavbu si vybrali palouček na nároží mezi polními cestami do Kuřimi a do polí k trati Za dědinou. Lepší místo snad tehdy ani nemohli vybrat, neboť všichni, kteří procházeli nebo projížděli naší obcí, viděli na jejím konci přímo před sebou průčelí kapličky. K těmto lidem je nutno vzhlížet s obdivem, neboť učinili vše, co bylo tehdy v jejich silách a finančních možnostech. Nemohli však tušit, co se se stavbou i jejím okolím stane v průběhu 160 let.

Základy a také zdivo kapličky bylo zhotoveno podobně jako u všech staveb v obci. Kaplička neměla dřevěnou konstrukci krovů, a tak střešní krytina - tašky bobrovky, byly položeny na zděnou klenbu vytvořenou nad stropem kapličky. Nehezký tvar zastřešení byl způsoben také tím, že nebyl vytvořen hřeben střechy.

Architektonické prvky průčelí, jimž vévodil tympanon, zaklenutý otvor pro dveře, vedle něho lesény na nichž byly vyzděny tlusté římsy, se nám dochovaly ve špatném stavebním stavu.

Závady na fasádě kapličky byly způsobeny hlavně necitlivými opravami zchátralých omítek, kdy šlo v minulosti jen o to, nějak zapravit díry po opadaných omítkách a nějak stavbu natřít vápnem.

Tyto občasné opravy byly hotové vždy za krátkou dobu, a tak se stalo, že římsy, prvky v tympanonu opravované cementovou maltou, začaly nabírat na tloušťce, křivostí až tak, že vybočovaly šikmo před průčelí kapličky. Hlavně však zaoblováním ztratily své původní pěkné tvary. Na kráse kapličce nepřidává ani opěrná zeď zatočená k jejímu vstupu, která byla postavená při budování chodníku při ulici Kuřimské.

Korunu všemu nasadila doprava po přilehlých ulicích, neboť projíždějící těžká nákladní vozidla protřepávala kapličku tak, že se celá naklonila k ulici Kuřimské.

V tomto stavu převzala stavební firma DOLP s.r.o. kapličku k provedení nápravných stavebních prací.

Především bylo nutno zabezpečit kapličku, aby se dále nenakláněla. Kolem základů byl proveden hluboký výkop a v něm vybetonován železobetonový věnec, který již navždy znemožní jakýkoliv její posuv.

Podle návrhu byla zhotovena nová střecha kuželového tvaru s tradiční pálenou krytinou. Proti původnímu stavu dostala střecha po posazení hřebenáčů nový lepší vzhled. Původní kříž, nyní pozlacený, je dobře viditelný, neboť byl osazen v nové poloze blíže okraji hřebene střechy.

Při obnově průčelí kapličky bylo hledáno řešení jejího budoucího únosného architektonického vzhledu. Původnímu stavu se nejvíce přiblížilo zhotovení tympanonu. Ostatní prvky, kromě zaklenutého vstupu do kapličky, nebylo možno k obnově využít, neboť s nakloněním kapličky byly deformovány a směřovaly výrazně šikmo nejen k ulici Kuřimské, ale i před její průčelí. Změnu fasády můžeme posoudit na fotografií.

Při provádění stavebních prací bylo dbáno také na to, aby vnitřní prostor kapličky byl dostatečně provětráván. Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, která je kulturní památkou, bude v příštím roku zrestaurována. V kapličce bude stát na novém kamenném soklu.

Podle architektonického návrhu je připravováno ještě osazení kamenných schodů s vestavěným osvětlením u vchodu do kapličky. Výsledným nátěrem bílou fasádní barvou a provedením terénních úprav budou práce na obnově  kapličky ukončeny.

                                                                                                        -Ing.arch. Alfred Knopp-

 

Celá oprava kaple sv. Jana Nepomuckého byla spolufinancována Jihomoravským krajem z dotačního programu „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016“

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na 241.320,-Kč. 6.9.2016 obdržela obec na účet 45 tisíc Kč schválené dotace, což je 20,72% předpokládaného financování projektu. Celkové skutečné náklady na opravu kaple v roce 2016 činily 344.939,-Kč. Částku 299.939,-Kč uhradila Obec z vlastních finančních prostředků.                           OPRAVUJEME SOKOLOVNU Z DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Datum konání: 31. 12. 2016

Rada Jihomoravského kraje  vyhlásila pro rok 2016  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji".  Příjem žádostí byl od 15. 2. do 29. 2. 2016. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt - Oprava střechy na severní a západní straně budovy sokolovny Moravské Knínice.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byla schválena, smlouva o přidělení dotace podepsána 25.8.2016.

Větší část střechy na budově sokolovny z roku 1922 byla v havarijním stavu. Menší část střechy z roku 1953, kdy byla sokolovna rozšířena, byla rovněž v nevyhovujícím stavu.

Střešní krytina byla značně rozpraskaná, taškami protékalo na střešní konstrukce, které byly napadeny plísněmi a houbami. Popraskané tašky sice byly pravidelně vyměňovány, ale i při opatrné výměně byly vždy poškozeny okolní tašky, které se musely následně také vyměnit.

Zatékalo také na stropy sokolovny. Zatečené mapy na stropech jsou nevzhledné a navíc se loupala malba a někde i omítka.

Výbor Sokola v předstihu již 14. 1. 2016 vydal Výzvu k podání nabídky na zakázku TJ SOKOL Moravské Knínice – Rekonstrukce střechy na budově sokolovny Moravské Knínice. Dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek bylo osloveno 5 uchazečů Uchazeči podávali své nabídky do 4. 2. 2016. Celkem podali své nabídky 3 uchazeči. 9. 2. 2016 proběhlo hodnocení podaných nabídek. Firma, která měla provádět opravu střechy – Dalibor Horák, s.r.o. -  byla vybraná.  Předpoklad zahájení akce byl 15. 4. 2016. Předpoklad ukončení akce 31.10.2016.

 

TJ SOKOL vyhlásil výběrové řízení s úmyslem opravit celou střechu. Pouze na část střechy, na severní a západní straně budovy požadoval dotaci z Jihomoravského kraje. Cílem projektu bylo opravit střechu na severní a západní straně budovy U střechy se nejprve provedly demontáže krytiny, klempířských prvků, hromosvodu, střešních latí. Tesařské konstrukce byly ošetřeny, položena byla pojistná hydroizolace, připevněny se kontralatě, latě a provedena byla  montáž krytiny, vč. hřebenáčů, nároží a klempířských konstrukcí.

 

Výše uvedené práce a opravy probíhaly od 18. dubna  po celé léto. Poslední faktura byla proplacena 7. září.

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na 272.268,-Kč. 8.9.2016 obdržela jednota na účet 160 tisíc Kč ze schválené dotace, což je 58,77% předpokládaného financování projektu. Celkové náklady na opravu severní a západní části střechy činily 283.260,-Kč. Částku 123.260,-Kč Sokol doložil z dotace od Obce Moravské Knínice

Děkujeme za poskytnutou podporu!NABÍDKA PRONÁJMU

Datum konání: 31. 12. 2016

Nabízíme pronájem prostorů v sokolovně výčepu, kuchyně a přísálí se sociálním zařízením k pořádání oslav (max. 50 osob), cena 2 000,-Kč za akci.

 

Poptávku směřujte paní Evě Koláčkové na

 

email  sokolmkninice@volny.cz nebo e.kol@volny.cz

 

nebo tel. 604 633 558.