OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

STAŇTE SE ČLENEM OBECNÍ KNIHOVNY

Datum konání: 28. 2. 2017

Obecní knihovna Moravské Knínice je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Umístění: budova Obecního úřadu, Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34.

Pracovník - kontakt: paní Romana Helanová.

Obecní knihovna v Moravských Knínicích patří do správního obvodu Městské knihovny Kuřim. Pro veřejnost je knihovna otevřena jeden den v týdnu, v pondělí v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Knihovní fond je celkem 3 500 knih, roční přírůstek asi 50 knih a 2 x ročně výměnný fond s knihovnou v Kuřimi, asi kolem 100 knih. Členský poplatek ve výši 20,-Kč/rok. Ke knihovně patří i veřejný internet poskytovaný zdarma a umístěný ve studovně místní knihovny na obecním úřadě. Internet je k dispozici v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 14.00 hod
STAVEBNÍ POZEMKY V OBCI

Datum konání: 28. 2. 2017

V rámci platného územního plánu obce Moravské Knínice, upraveného v roce 2010 změnou č. 1 a následně pak změnou č. 2 z roku 2013, jsou stanoveny rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v několika lokalitách katastrálního území. Schválením územního plánu došlo k výraznému finančnímu zhodnocení dotčených pozemků. Zpravidla se jednalo původně o ornou půdu. Tímto opatřením obecné povahy byl učiněn pouze první krok k tomu, aby se dalo na pozemku stavět. Zde jakékoliv povinnosti obce končí. Nyní jsou na tahu majitelé pozemků. Z rozpočtu obce nelze zhodnocovat soukromý majetek. Jiným případem by byla příprava obecních pozemků k výstavbě. Majitelé pozemků tedy musí počítat s tím, že před zahájením výstavby rodinných domů musí být pozemky připojeny novou komunikací na stávající místní komunikaci. Projektovou dokumentaci pro daný konkrétní případ posuzuje Dopravní inspektorát Policie ČR a stavbu povoluje Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi. Stejně je tomu při budování inženýrských sítí jako např. vodovod, kanalizace, plynovod a kabelová vedení el. energie a jiná vedení. K projektové dokumentaci se vyjadřují jednotliví správci sítí. Nutno posoudit, zda se bude jednat pouze o vybudování domovní přípojky nebo je nutno prodloužit hlavní řad. Bez této přípravy pozemků nelze vydat stavební povolení na rodinný dům!

Jaká je praxe?

Developer, který je vlastníkem určité lokality si zpravidla uvědomuje svoji povinnost. Buduje inženýrské sítě, zakládá stavbu komunikace, kterou zpravidla dokončuje do finální podoby po ukončení výstavby rodinných domů.

Poněkud složitější je situace, kdy v lokalitě staví soukromý stavebník. Pro soukromého stavebníka je prioritní stavba rodinného domu. Plně si je vědom toho, že dům nemůže fungovat bez připojení na inženýrské sítě. A ostatní …, to nějak dopadne.

Aby nezůstalo pouze u konstatování stavu věci, je tu doporučení pro zájemce o koupi stavebního pozemku. Ověřte si u současného majitele, jak je na tom daný stavební pozemek z hlediska zasíťování. Co všechno obsahuje prodejní cena. Zvláště, zda je dořešena přístupová komunikace. V dnešní době se poněkud obchází stanovisko obce ke stavbě rodinného domu. Členové komise výstavby a ŽP nabízí úzkou spolupráci se stavebníkem a projektantem při přípravě stavebního záměru. Tímto se předejde celé řadě budoucích nesrovnalostí.
OČNÍ PÉČE PRO SENIORY S DOPRAVOU ZDARMA

Datum konání: 28. 2. 2017

nadační fond pro senioryINTERNET PŘES KABELOVOU TELEVIZI

Datum konání: 28. 2. 2017

Internet přes kabelovou televizi  nabízí firma   IGN.cz

Kontakt na tel : 605 447 552, 605 830 328

e-mail: info@ign.cz

www.ign.czNEVHAZUJTE VLHČENÉ UBROUSKY DO WC !!!

Datum konání: 28. 2. 2017

Důrazně upozorňujeme občany, především maminky malých dětí, že vlhčené ubrousky, které jsou v současné době hojně používány k hygieně dětí, nesmí být splachovány do WC!
Na některých výrobcích je toto uvedeno, na jiných se píše, že se mohou splachovat. Ale stále se jedná o tentýž bavlněný materiál, který se nerozmočí a totálně ucpe odpady v domě i kanalizaci a separátor.

Vlhčené ubrousky patří do popelnice!!!NAPSALI O NÁS ...

Datum konání: 22. 2. 2017

Brněnský deník - soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňkuMáte problém se televizním kabelovým rozvodem?

Datum konání: 31. 1. 2017

Při jakýchkoliv problémech s "kabelovkou" (stížnosti, objednávky, dotazy) se obracejte přímo na provozovatele firmu 3C spol. s. r. o.,

tel. 605 447 552. http://3cspol.cz/index.php/kontakt/ 

 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - PTAČÍ CHŘIPKA

Datum konání: 31. 1. 2017

Nařízení veterinární správy - MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

Nařízení veterinární správy II

Nařízení veterinární správyOPRAVME SOKOLOVNU srdce knínického dění

Datum konání: 31. 1. 2017

opravme sokolovnuAKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 1. 1. 2017

1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, malý sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, šatna u tenisové klubovny, chodba u tenisové klubovny, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :

  • Jednotná cena ………   1.000,--Kč/hod za dobu konání produkce 

2. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50):

  • Jednotná cena ………   2.000,-Kč/akci 

3. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  180,--Kč/hod

4. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (malý sál, jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  120,--Kč/hod

Do budovy sokolovny na cvičební hodiny dle platného rozvrhu má přístup pouze člen TJ SOKOL, který zaplatil členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Jak se stát členem Sokola?  Stačí řádně vyplnit přihlášku, přinést ji matrikářce Sokola nebo zaslat naskenované e-mailem a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Přihláška je k dispozici na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice  

Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok

Česká obec sokolská zvýšila od 1.1.2017 členský příspěvek pro mládež a seniory na 250,-Kč, pro dospělé na 550,-Kč 

Příspěvek

Děti 0 – 6let včetně

Děti 7 - 18 let

včetně

Dospělí 19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

250

250,-

550,-

250,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

  1. Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek.

  2. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

  3. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

  4. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

  5. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

  6. Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku

Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.