OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Potřebuji vyřídit

Pravidla a návody

Co vyřídíte na obecním úřadě v Moravských Knínicích?

 • přihlášení k trvalému pobytu
 • potvrzení o trvalém pobytu
 • poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel
 • rušení trvalého pobytu
 • ohlášení adresy pro doručování
 • informace podle zákona 106/1999 Sb. 
 • přidělení čísla popisného
 • přídělení čísla evidenčního
 • potvrzení o číslu popisném a evidenčním
 • ověření podpisů - legalizace
 • ověření pravosti listin - vidimace
 • výpisy z registrů CZECH Point
 • konverze dokumentů CZECH Point
 • datové schránky CZECH Point
 • povolování otevření hrobu
 • povolování uložení zpopelněných ostatků do hrobu či urnového hrobu
 • smlouvy na hrobová místa
 • platby hrobových míst
 • výběr místního poplateku za svoz komunálního odpadu
 • přihlášení k poplatku ze psů 
 • výběr místního poplatku ze psů 
 • povolování výherních hracích přístrojů v obci a výběr poplatku
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les 
 • povolování užívání veřejného prostranství
 • výběr místního poplatku za úžívání veřejného prostranství
 • povolování zvláštního užívání komunikací (překopy silnic a chodníků) a výběr poplatku
 • povolování připojení sjezdů na místní komunikace a výběr poplatku
 • povolování připojení na technickou infrastrukturu (plyn a kanalizace)
 • rozhodování o zvláštním příjemci důchodu
 • rozhodování o rozvozu obědů pro seniory (na žádost)
 • vyhlášení místním rozhlasem
 • souhlas komise výstavby k projektové dokumentaci k územnímu řízení na stavbu rodinného domu
 • nájemní smlouvy
 • příjem signálu televizního kabelového rozvodu 

všechny žádosti najdete v sekci formuláře

Přihlášení k trvalému pobytu 

Občan se dostaví na Obecní úřad Moravské Knínice.

Pro přihlášení se k trvalému pobytu do Moravských Knínic je potřeba vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit platný občanský průkaz, doložit vztah k nemovitosti, kam se bude občan hlásit (tj. v případě vlastnictví nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí, v případě nájmu bytu nájemní smlouvu), rodné listy dětí do 15ti let. Správní poplatek činí 50,- Kč za osobu starší 15ti let.

Upozorňujeme, že po ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen do 15ti dnů požádat o nový občanský průkaz.