OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Elektronická podatelna > Elektronická podatelna - původní

Elektronická podatelna

 

Obecní úřad Moravské Knínice umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes e-mailovou adresu. Je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Tato adresa je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění Obecní úřad Moravské Knínice vydavá následující informace:

Možné způsoby podání

  • prostřednictvím e-mailu na adresu posta@moravskekninice.cz

  • na technickém nosiči dat podaném poštou nebo osobně na
        podatelně Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99
        PSČ 664 34 tel.541 230 433

 

Adresa elektronické podatelny posta@moravskekninice.cz
Formáty datových zpráv doc, xls, pdf,
 jpg, gif, tif, bmp
Technický nosič dat *) CD-ROM, DVD, Flash disk

*) Při poslání poštou bude technický nosič dat vrácen jen na výslovnou žádost.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě přál.

 

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:

 

  • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,

  • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  • Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla elektronické podatelně doručena.

Sezman oprávněných zaměstnanců obce, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: 

František Kšica starosta obce
Yveta Cibulková adm. pracovnice
Jana kosíková adm. pracovnice