OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obec současná > Slavní rodáci > Naděžda Šindelková

Naděžda Šindelková

 

Významná osobnost, knínická rodačka, paní Naděžda Šindelková se narodila se 30.12.1930, jako prvorozená dcera Štěpánky a Trochyma Šeptuna. Obecnou školu vychodila v Moravských Knínicích, poté absolvovala osmileté gymnázium v Tišnově. Po maturitě v roce 1951 nastoupila do podniku Lacrum v Brně do kanceláře jako účetní. Tato úřednická práce ji neuspokojovala. Vždy měla velmi kladný vztah k dětem. Vedla cvičení v Sokole, o prázdninách jezdila na dětské tábory jako vedoucí.

Proto v roce 1952 využila možnosti učit, po uvolnění místa učitelky, v mateřské škole v naší obci, která se nacházela toho času ve vile u paní Doležalové naproti základní školy. Děti tam docházely na dopoledne a na oběd se vracely domů.

Při zaměstnání absolvovala pedagogickou školu pro učitelky  MŠ v Kroměříži.

Se vzrůstajícím počtem dětí a pracujících maminek vyvstala potřeba rozšířit mateřskou školu. Bylo rozhodnuto postavit novou budovu, tehdy v „Akci Z“. Paní Šindelková se velmi aktivně podílela na stavbě školky. Zařizovala interiéry, vybavovala školku hračkami a výchovnými pomůckami. Brzy se stala knínická školka vzorovou v okrese. Za svou práci dosáhla paní ředitelka Naděžda Šindelková mnohá ocenění a uznání: Okresní vyznamenání, Krajská uznání, ocenění Vzorná učitelka v roce 1976. Celý kolektiv školy obdržel od Ministerstva školství veřejné uznání v roce 1971. Je autorkou „Pedagogického čtení“, za které získala II. cenu na Komenského dnech v Uherském Brodě a za natočení barevného filmu na toto téma 1. místo v celostátní soutěži pomůcek.

Od roku 1960 byla členkou stálého okresního aktivu odborných poradkyň pro předškolní výchovu, vedoucí sekce tělesné výchovy a brané výchovy. Byla pověřena vytvářením osnov pro jednotřídní MŠ. Pro svoji práci žila. Ta ji naplňovala a uspokojovala. Svoji práci neustále zlepšovala. Například se velmi snížila nemocnost dětí, když zavedla pravidelné saunování. Mimo své pracovní povinnosti se věnovala knínické mládeži i ve svém volném čase. Od roku 1945 pracovala nepřetržitě v Sokole jako cvičitelka, také jako náčelnice, členka výboru, metodik, členka loutkářského souboru, později členka, vedoucí a režisérka divadelního Souboru mladých, se kterým absolvovala divadelní soutěže. Nacvičovala na několik spartakiád, organizovala dětské maškarní plesy, nacvičovala předtančení na obecní plesy a hody.

V roce 1973 obdržela Uznání za zásluhy o rozvoj kulturního života mladých v Moravských Knínicích. Byla stálou dopisovatelkou okresních novin Směr. V obci pracovala v kulturně školské komisi. V roce 1960 29.9.2012 Odhalení pamětní desky na budově MŠbyla zvolena poslankyní MNV.

Vychovala v Moravských Knínicích několik generací dětí, které na ni s láskou vzpomínají. V budově mateřské školy „na Okřínku“ působila do roku 1985. 

Jako projev úcty a lásky zastupitelstvo obce rozhodlo, odhalit paní Naděždě Šindelkové pamětní desku, která bude vzpomínkou na tohoto vzácného člověka i pro příští generace. Tato deska byla slavnostně odhalena dne 29. září 2012 na budově mateřské školy.