OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Zeptejte se zastupitelů

Zeptejte se zastupitelů

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejtet se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, dotazy a napadání soukromí osob, osobními útoky. Naopak odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.

Lhůtu pro odpověď si stanovujeme na 1 týden.

Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3
 • 8. 2. 2017 8:17
  H. Kalábová
  Likvidace tuků a olejů

  Dobrý den,
  reaguji na článek o ekologické likvidaci tuků a olejů.
  Nebylo by možné umístit v obci popelnici na láhve s olejem - na úřadě, u školy? Ne každý chce a má prostor skladovat láhve s olejem doma než přijede mobilní svoz.
  Věřím, že by pak méně tuků končilo v kanalizaci.


 • 24. 3. 2017 14:00
  administrátor - Moderátor
  Re: Likvidace tuků a olejů

  Popelnice na odpadní oleje a tuky je přistavena u školy.


 • 18. 9. 2016 10:36
  Skříšovská
  Opět rušení nočního klidu?

  V noci 17.9. se ozýval hlasitý zpěv od sokolovny téměř do třetí hodiny ranní. Bude také úřadem podána stížnost na Měú Kuřim? Nevadí mě to, mám ráda, když se lidí baví, ale poslední dobou se množí stížnosti, zákazy,příkazy a omezení a obávám se, že za čas budeme jak tupé ovce. Jedni se bavit nesmí a druzí ano? I kdyby byly akce povoleny, jaký je tom hluku rozdíl?


 • 19. 9. 2016 10:19
  administrátor - Moderátor
  Re: Opět rušení nočního klidu?

  Níže popsaná stížnost nebyla podána Obecním úřadem Moravské Knínice, ale občany Moravských Knínic.


 • 19. 9. 2016 11:47
  administrátor - Moderátor
  Re: Opět rušení nočního klidu?

  Pojem noční klid není nic nového. V zákoně je již 16 let.
  Zákon o přestupcích nedefinoval pojem nočního klidu, obce ho však mohli svými obecně závaznými vyhláškami pro své území vymezit. Obce se mohly opřít o zákon č. 258/2000 Sb. - § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ze dne 14.7.2000, který nám říká: „Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.“
  Obec Moravské Knínice má od roku 2014 také vydanou vyhlášku, která stanoví dobu nočního klidu. Kdo pořádal nějakou akci po 22 hodině, mohl a stále ještě může ohlásit pořádání veřejného podniku v době nočního klidu.

  Tak tedy pro informaci: „Pojem noční klid není nic nového.“ Novela zákona o přestupcích přináší od 1.10.2016 změnu pouze v tom, že obce již nemohou udělovat výjimky ze své obecně závazné vyhlášky, ale že akce, které budou po 22 hodině a budou rušit noční klid na veřejnosti, musí být vyjmenované v nové obecně závazné vyhlášce, kterou budou obce schvalovat.

  Takže ne "poslední dobou se množí zákazy, příkazy, omezení", ale "nevěděla jsem o tom, že tento zákon existuje již 16 let a že si mohu stěžovat přestupkové komisi".


 • 19. 9. 2016 20:45
  Skříšovská
  Re: Opět rušení nočního klidu?

  Děkuji za obsáhlou odpověď, ale nechtěla jsem přepis zákoníku, ten si měli přečíst ti, kteří ten klid rušili. Chtěla jsem jasné odpovědi na jednoduché otázky. Ještě bych ráda věděla, kdo mě odepisuje, já se podepsat musím. Navíc budu vědět, jestli má vůbec smysl tyto stránky navštěvovat a psát někomu, kdo nepochopil smysl dopisu, že se z nás stává vesnice nevrlých udavačů.


 • 23. 7. 2016 14:41
  Polášková
  Dětské hřiště

  Dobrý den,
  nechtěla by obec zvážit rozšíření dětského hřiště u sokolovny? Místa je tam dost a atrakcí celkem málo. Určitě by to uvítala spousta maminek.


 • 26. 7. 2016 8:52
  ADMINISTRÁTOR - Moderátor
  Re: Dětské hřiště

  Dobrý den,
  rozšíření vybavení dětských hřišť je plánováno. Ideální by ale bylo zapracovat nápady přímo uživatelů těchto prostor resp. rodičů, které s dětmi tato hřiště navštěvují a mají představu, jaký prvek chybí. V závislosti na finanční náročnosti provedení, bychom následně zvážili podání žádosti o dotaci, která by pomohla hřiště dovybavit. Nejedná se jen o hřiště u sokolovny, ale také v Koutě. Takže promyslete konkrétní návrhy a obraťte se, prosím, přímo na místostarostku obce. Vítáme jakoukoli formu spolupráce.


 • 27. 6. 2016 11:40
  Houbalovi, Švábovi
  Rušení nočního klidu

  Dobrý den,
  v sobotu 25.6. došlo opět k rušení nočního klidu z pozemku u hřbitova. Hudba nahlas, řvaní ještě kolem půlnoci. Na oddělení policie v Kuřimi není možno se dovolat. Co s tím? Může obec jako taková sjednat pořádek? Tyto incidenty se opakují stále dokola. Chudáci ti, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti. Děkuji za odpověď. L. Houbalová


 • 26. 7. 2016 8:54
  administrátor - Moderátor
  Re: Rušení nočního klidu

  Byla podána stížnost na komisi pro projednávání přestupků na MěÚ Kuřim.


 • 30. 11. 2015 10:25
  Ing. Vitula Drahoslav
  Užívání pozemku

  Dobrý den,
  zdědil jsem kousek pole za Kuřimí směrem na Čebín - u železnice kousek od kopce Zborova a potřeboval bych zjistit ho obdělává. Je to p.č. 4027 v k.ú. Mor. Knínice.
  Děkuji za pomoc
  Vitula


 • 1. 12. 2015 8:34
  administrátor - Moderátor
  Re: Užívání pozemku

  S kým měl původní vlastník uzavřenou nájemní smlouvu, to nevíte?

  Nájemce může být:

  Zemědělské družstvo Moravské Knínice tel. 541 230 431 nebo 432

  Herbastar, s.r.o. pan Veselý tel. 605 270 891

  AGROSTYL, spol. s.r.o.
  Zámecká 959/9, 664 34 Kuřim paní Srncová, tel. neznáme


 • 1. 12. 2015 19:51
  Vitula
  Re: Užívání pozemku

  Děkuji za info, zkusím se tam kontaktovat.


 • 9. 11. 2015 8:14
  Vendula mladší
  Parkování

  Dobrý den. Chtěla bych požádat obec, aby dotáhla do konce problém s parkováním v obci, hlavně na ulici Dolní Branka. Je mi jasné, že více parkovacích míst už se nedočkáme, ikdyž tři parkovací místa na 11 aut OPRAVDU NESTAČÍ, ale ty tři místa, které tu jsou, nejsou přizpůsobena parkujícím vozidlům. Parkoviště je úzké, takže musím stát půlkou v silnici, nebo si auto poškrábu o keře. Pro mě, jako maminku, je velice obtížné manipulovat s dítětem přímo v zatáčce, kde se mi nejednou stalo, že mě řidiči na poslední chvíli tak tak objeli, když jsem měla otevřené dveře a usazovala dítě.. Od té doby, co někdo ,,složitě" vymyslel a usadil značku ,,zákaz stání a tudíž není žádná překážka v silnici, se na této ulici jezdí daleko rychleji a nebezpečněji. Až se něco stane, za kým mám jít si stěžovat na nebezpečné parkování? Vzhledem k tomu, že zde budou úpravy elektrického vedení, naskytne se možnost, dát tento obecní průšvih s párkováním do pořádku. Na ulici Kuřimská je chodník o 30cm užší dostačující. Domnívám se, že v ulici Dolní Branka by také stačil a tím pádem by vzniklo parkovaní tak, jak má být Děkuji za nějaké řešení této situace.


 • 12. 11. 2015 14:31
  administrátor - Moderátor
  Re: Parkování

  Pozemní komunikace v ulici Dolní branka je silnice III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Její správu provádí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
  Přestože žádný právní předpis nenařizuje obci budovat parkovací místa na veřejném prostranství, tak obec vybudovala v roce 2006 v ulici Dolní branka v rámci celkových úprav uličního prostoru nový chodník a dle prostorových možností plochy k parkování vozidel.
  Norma šířky parkovacího pruhu je sice 2,20 m, ale je možná výjimka na 1,8 m.
  V našem případě jsme více místa neměli, takže parkovací pruh je široký +- 1,9m. Šířka je tedy vhodná pro parkování osobních vozidel typu 01.

  K umístění dopravní značky byly již v minulosti velké diskuse, nechceme se k tomu vracet. Snad lze dodat pouze to, že zde dopravní značka „zákaz stání“ nemusela být, kdyby řidiči znali § 25 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  §25 (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

  V případě, který popisujete při manipulaci s dítětem, sdělujeme, že máte možnost vozidlo přistavit k chodníku a po dobu nezbytně nutnou si dítě připravit do vozidla bezpečně, aniž byste musela vstupovat do vozovky.
  Jádro celého problému s parkováním je v tom, že pro odstavení vozidla nejsou využívány soukromé pozemky.
  Problém je řešen až od roku 2006, kdy je povinností při stavbě či rekonstrukci domu vytvořit plochu pro „dopravu v klidu“ což je výpočtem stanoveno k zastavěné ploše domu. V případě obce Moravské Knínice se jedná o 1 místo k parkování při ploše domu do 100 m2. Nad 100 m2 to jsou 2 parkovací místa.

  Samostatným problémem je parkování vozidel využívaných k podnikání. Podle sídla firmy musí být zajištěno parkování na pozemku firmy.


 • 23. 11. 2015 9:39
  Vendula ml.
  Re: Parkování

  V případě nedělní mše, kdy je celá silnice od kostela dolů zastavěna auty, je též dodržena 3 metrová vzdálenost? Není. Zde se neřídíme silničními předpisy.... Né každý má kolem domu desítky metrů pozemku, aby si zde mohl zaparkovat svůj osobní automobil (moje vozidlo není k podnikání). Další problém je i v tom, že mnozí občané si doposud nevšimli, že tu chodník je, a protahují se mezerami mezi záhonky a auty, takže pak si představte, jak ten lak na autě vypadá. Ale to samozřejmě vím, že s tím vy nic nenaděláte. Maximálně na to upozornit ve zpravodaji :-) Vidím, že tento problém je stále neřešitelný a my si budeme muset i nadále ničit sousedské vztahy díky bojům o parkovací místo. Každopádně děkuji za vyjádření. Hezký den


 • 25. 4. 2016 18:08
  Dušan Skříšovský
  Re: Parkování

  1/ Jen jsem chtěl dodat, že hlavně kamiony tady lítají jak o závod. Vždycky si vzpomenu na větu: pro bezpečnost jsme udělali maximum. To bych se potrhal smíchy.
  2/ 2/3 aut parkujících v obci je firemních
  3/ pozemky jsou obecní až k protějším domům
  4/ někde je letiště pro 10 aut a někde 3 místa pro 10 domů
  Je to o úhlu pohledu. Ale některé blábolu tu stojí za to.


 • 15. 10. 2015 21:59
  Králíková Eva
  Nač je alarm?

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, proč obec investuje peníze do zařízení, které jistě nebylo levné.
  V okamžiku, kdy začne pracovat (dne 15.10.2015 cca 3 hodiny), nikdo nereaguje. Nevím, jestli se tedy nejedná pouze o drahou dekoraci bez dalšího významu. Pevně věřím, že se pletu.
  Děkuji za odpověď
  Eva Králíková


 • 16. 10. 2015 9:49
  administrátor - Moderátor
  Re: Nač je alarm?

  Určitě se pletete.Šlo o technickou závadu zabezpečení.


 • 16. 10. 2015 20:34
  Králíková Eva
  Re: Nač je alarm?

  Dobrý den,
  jako nestranný pozorovatel nedokážu posoudit, zda se jedná o poruchu zařízení nebo skutečný poplach. Každopádně je s podivem, než byla "závada" odstraněna, trvalo to cca 6 hodin. Pletu se jen v jednom, siréna nehoukala tři hodiny, ale 6 hodin, a to do pozdních nočních hodin, přesně do 23.50, což by se dalo chápat jako rušení nočního klidu.


 • 19. 10. 2015 15:05
  administrátor - Moderátor
  Re: Nač je alarm?

  Na základě upozornění bylo okamžitě prověřeno, zda se jedná o skutečný poplach či nikoliv. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že jde o technickou závadu, ihned byl kontaktován servis, který zařízení spravuje. Oprava zařízení byla bohužel dokončena teprve v 23:50 hodin.


 • 15. 10. 2015 10:10
  Terezie Pekaříková
  Mrtvý ježek

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli někdo uklidí vzdouvající se mrtvolu ježka, který již delší dobu leží na travnatém pásu u kostela.
  Děkuji
  Terezie Pekaříková


 • 15. 10. 2015 11:08
  administrátor
  Re: Mrtvý ježek

  Bohužel nás na mrtvolu ježka doposud nikdo neupozornil. Jste první. Děkujeme.


 • 14. 9. 2015 18:53
  Veronika Pláteníková
  Pálení rostlinných materiálů

  Dobrý den,
  chtěla jsem upozornit, že v zahradách ulice Vinohradská mají někteří spoluobčané problém s dodržováním vyhlášky č. 2/2015 ze dne 1.4.2015. Vzhledem k tomu, že máme malé dítě, velmi nás to omezuje (jsou dny, resp. večery, kdy se nedá ani otevřít okno). Dnes tomu není jinak. Fotodokumentaci mám k nahlédnutí. Prosím o případné znovu zveřejnění ve zpravodaji.
  Děkuji.

  Pláteníková


 • 22. 9. 2015 8:44
  administrátor - Moderátor
  Re: Pálení rostlinných materiálů

  Děkujeme za upozornění. Zveřejníme ve zpravodaji.


 • 29. 7. 2015 10:16
  Jaroslav Kuchyňka
  Ochranné pásmo vodního zdroje

  Mám dotaz, na základě kterého rozhodnutí je celé zastavěné území obce Moravské Knínice včetně rozvojových ploch zahrnuto do ochranného pásma vodního zdroje. Dle opatření obecné povahy z 13.6.2013 bylo ze strany OVLH brněnského magistrátu zrušeno ochranné pásmo vodního zdroje v povodí Svratky v úseku Pisárky - Vír. Opatření obdrželo i město Kuřim a je zveřejněno na následující webové stránce obce Stražek:: www.mestysstrazek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id...

  Děkuji za odpověď.


  J. Kuchyňka


 • 31. 7. 2015 9:55
  administrátor - Moderátor
  Re: Ochranné pásmo vodního zdroje

  Zaslán dotaz do Kuřimi na odbor stavební a vodoprávní MěÚ.


 • 14. 8. 2015 11:35
  administrátor - Moderátor
  Re: Ochranné pásmo vodního zdroje

  Odpověď pracovnice Městského úřadu Kuřim, paní Ing. Martiny Gibalové:

  Pásmo pro Moravské Knínice bylo vyhlášeno Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Brno-venkov pod č.j. VLHZ 1031/86-H dne 26.11.1986, pásmo pro vodní zdroj Jinačovice bylo změněno rozhodnutím Okresního úřadu Brno-venkov pod č.j. ŽP 4275/2002-Hl dne 4.12.2002.
  Současný stav vrstvy ochranných pásem vodních zdrojů lze prohlížet na internetu na adrese www.dibavod.cz/ochranna-pasma

  Tato ochranná pásma vodních zdrojů nejsou totožná s ochranným pásmem potoka Kuřimky - přítoku Svratky.


Novější 1 3

Přidat komentář