OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obec současná > Služby a firmy > Odpady

Odpady

JAK TŘÍDÍME ODPADY?

http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti

ODPADY v naší obci sváží firma:

AVE CZ, odpadové hospodářství, spol.s.r.o. Vídeňská 294/120b, 619 00 Brno
546210 482, 602 564 402

 

V obci Moravské Knínice třídíme odpad takto:

 1. biologický odpad
 2. papír
 3. plasty včetně PET lahví
 4. nápojové kartony,
 5. sklo barevné a bílé,
 6. kovy
 7. nebezpečné odpady
 8. objemný odpad
 9. textil
 10. směsný komunální odpad

 

Tříděný odpad, který je shromažďován do zvláštních sběrných nádob:

ad 1) Biologický odpad – šedý kovový kontejner o obsahu 4m3 – umístění

 1. Ulice Horní branka – u trafostanice
 2. Ulice Kuřimská – za horními zahradami u trafostanice
 3. Ulice Mezihoří
 4. Ulice U Sokolovny – u fotbalového hřiště
 5. Ulice Zahrady - travnatá polní cesta směrem od potoka ke hřbitovu
 6. Ulice Kout

ad 2) Papír – modrý a zelený plastový kontejner o obsahu 1100l – umístění

 1. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
 2. Ulice Dolní branka - u trafostanice
 3. Ulice Horní branka - u trafostanice 

ad 3 - 4) Plasty, PET lahve  a nápojové kartony – žlutý plastový kontejner o obsahu 1100l – umístění

 1. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
 2. Ulice Dolní branka - u trafostanice
 3. Ulice Horní branka - u trafostanice 

ad 5) Sklo bílé – bílý plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3 – umístění

 1. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
 2. Ulice Dolní branka - u trafostanice
 3. Ulice Horní branka - u trafostanice 

ad 5) Sklo barevné – zelený plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3 – umístění

 1. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
 2. Ulice Dolní branka - u trafostanice
 3. Ulice Horní branka - u trafostanice 

ad 6) Kovy –  plastová popelnice o obsahu 240l – umístění – vedle budovy základní školy na ulici Kuřimské č.p. 99

ad 7) Nebezpečné odpady

 1. Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren – modrý papírový kontejner – umístění - budova obecního úřadu, Kuřimská 99

 2. Světelné zdroje a svítidla – malá sběrná nádoba – umístění - budova obecního úřadu, Kuřimská 99

 3. drobný elektroodpad, baterie a monočlánky – e-box – umístění budova obecního úřadu, Kuřimská 99

 4. Použité jedlé oleje a tuky - plastová popelnice o obsahu 240 l - umístění vedle budovy základní školy na ulici Kuřimské č.p. 99

ad 9) Textil – modrý kovový kontejner – umístění vedle budovy základní školy na ulici Kuřimské č.p. 99

 

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. sběrné nádoby - popelnice- umístění u nemovitostí - svoz 1x za 14 dní (každá sudá středa)
 • kovové o obsahu 110 l
 • plastové o obsahu 120 l
 • plastové o obsahu 240 l

       Popelnici si každý vlastník nemovitosti zajišťuje sám.

        B.      odpadkové koše na veřejném prostranství v obci

 

Svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení                  

Termíny pro sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a vysloužilého elektrozařízení jsou pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, s dostatečným předstihem oznámeny obecním úřadem. Stanoviště kontejnerů pro svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je u obecního úřadu v ulici Pod Školou.

Svoz železného šrotu

Termíny pro sběr železného šrotu jsou pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, s dostatečným předstihem oznámeny obecním úřadem. Občané staré železo umístí před své domy.

Co je velkoobjemový odpad? 

Co je nebezpečný odpad?

Co s vysloužilým elektrozařízením? 

Sběrné místo u hřbitova

 • sběrná nádoba pro ukládání směsného odpadu ze hřbitova

Stavební odpad

Stavební odpad se likviduje u oprávněné osoby na vlastní náklady. Tzn. že si může občan pro odložení stavebního odpadu objednat přistavení kontejneru u oprávněné osoby za úplatu nebo vyvézt vlastními prostředky suť na skládku stavebního odpadu. Nejbližší skládka stavebního odpadu je v Čebíně – firma POKROS, spol.s.r.o.

Sběr biologického odpadu - odpadu ze zahrad

Odpad biologicky rozložitelný – se odstraňuje kompostováním na vlastním pozemku majitele nebo organizovaným svozem na stálých stanovištích do  zvláštní sběrné nádoby - viz nahoře.Dřeviny – kmeny a větve ze stromů a větve z keřů lze, do kontejnerů ukládat pouze drcené, či rozstříhané na malé kousky. Drtit dřeviny může majitel pozemku na vlastním štěpkovači nebo drcení zajistí pracovníci obecního úřadu na obecním štěpkovači.

Systém štěpkování

Štěpkování - jedná se o ekologickou likvidaci odpadů. Ke štěpkování lze využít prakticky jakoukoli odpadní dřevní hmotu od větví z průklestu stromů a keřů, až po části kmenů.  Obec Moravské Knínice zajišťuje štěpkování na obecním štěpkovači.

K drcení dřevní hmoty - štěpkování – dochází: přímo na místě u majitele pozemku, na manipulační ploše obce

Zájemce o štěpkování se ohlásí na Obecním úřadě v Moravských Knínicích 

 1. osobně na ulici Kuřimská 99 v úředních dnech
   • Pondělí a středa od 8:00 do 17:00

   • Úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin

      b. Telefonicky

   •       530 350 417

   •       530 350 418

   •       530 350 419

      c. E-mailem

 S přihlédnutím k množství a umístění dřevní hmoty bude s majitelem dohodnuto místo štěpkování. 

E- box

Na drobný elektroodpad je v chodbě Obecního úřadu v Moravských Knínicích umístěna sběrná nádoba firmy ASEKOL, na drobná vyřazená elektrozařízení (E-BOX). Občané mohou do této nádoby odkládat drobné elektrospotřebiče, např. vysloužilé kalkulačky, telefony i mobilní telefony, počítačové myši, karty, optické mechaniky, klávesnice, drobné součásti z počítačů, walkmany, sluchátka, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické hračky, rychlovarné konvice, žehličky a další menší kuchyňské spotřebiče apod. Sběrná nádoba byla rozšířena o nádstavec (na horní části boxu), který je určen pro sběr baterií a monočlánků. !! Do E-BOXu nepatří: zářivky, výbojky, žárovky.Odevzdání odpadu je zdarma.

Malá sběrná nádoba

Světelné zdroje a svítidla  - na Obecním úřadě v Moravských Knínicích je umístěna malá sběrná nádoba společnosti EKOLAMP, s.r.o. ( ta provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla). Vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.) Malá sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek, výbojek, lineárních (trubicových) zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů s LED diodami. Do malé sběrné nádoby nepatří – klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm. Občané je mohou odevzdat při pravidelném svozu nebezpečného odpadu - viz. uvedeno v odst. 4.

Odpadová nádoba na tonery

10. Tonery do tiskáren a kopírek - na obecním úřadě je umístěna odpadová nádoba na odložení cartridgí tonerů - zásobníků barev  z kopírek, tiskáren i faxů. OBČANÉ MOHOU DO TOHOTO SBĚRNÉHO KONTEJNERU ODLOŽIT VEŠKERÉ OBALY OD TONERŮ DO TISKÁREN INKOUSTOVÝCH, LASEROVÝCH I KOPÍREK A FAXŮ.

Nádoba na odložení textilu

Čisté oděvy, obuv a hračky  - u základní školy na ulici Kuřimské je umístěn kontejner na čisté oděvy, obuv a hračky, které jsou odevzdávány do charity k dalšímu používání. Věci do kontejneru odevzdávejte vždy čisté a zabalené v uzavřeném igelitovém pytli!

Nádoba na odložení kovového odpadu

Drobný kovový odpad - u základní školy na ulici Kuřimské je umístěna černá popelnice na drobný kovový odpad. Do popelnice lze odkládat plechovky a kovové nádoby od potravin či krmiva či drobné kovové předměty. Obaly a plechovky od barev, ředidel, jedů a ostatních chemikálií patří do nebezpečného odpadu, do této popelnice odkládat NELZE! NEBEZPEČNÝ ODPAD JE SVÁŽEN 2x ročně (více nahoře).

Nádoba na odložení použitého jedlého oleje a tuků

Na použitý jedlý olej a tuky - u základní školy na ulici Kuřimské je umístěna černá popelnice o obsahu 250 l. Do popelnice lze odkládat oleje a tuky v uzavřených nádobách - např. v PET lahvích dobře uzavřených.

Roční poplatek pro svoz odpadů je 550,-Kč/ osobu. Výběr poplatků od 1.1. do 31.3. při placení celé částky. Při platbě napolovic je první část platby splatná do 31.3. a druhá polovina do 30.6.

Číslo účtu 14322641/0100

Variabilní symbol - číslo popisné domu za který je placeno.

Do zprávy pro příjemce se uvede počet osob / jméno a příjmení osob, za které je placeno.