Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Dotace z rozpočtu pro rok 2019

Dotace z rozpočtu pro rok 2019Datum konání:
1.12.2018

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 36. zasedání dotační program "Podpora kulturní, spolkové a sportovní činnosti v obci Moravské Knínice" pro rok 2019. Účelem Programu je finanční podpora spolků a jiných právnických a fyzických osob zabývající se kulturní, společenskou a sportovní činností, která napomáhá uspokojování zájmů občanů obce Moravské Knínice. Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především k zajištění pravidelné celoroční činnosti organizací a spolků působících v oblasti kultury a sportu nebo sociálních komunit a vazeb a na jednorázové akce kulturního, společenského a sportovního charakteru v následujícím kalendářním roce, případně na cykly takových akcí

Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby působící na území obce Moravské Knínice jejichž činnost či projekty odpovídají výše popsané charakteristice. Dotace může být poskytnuta také subjektům působícím či majícím sídlo mimo obec Moravské Knínice, pokud je projekt, na který je žádáno o dotaci, zaměřený na podporu činností v obci nebo pokud je u spolků se sídlem mimo Moravské Knínice část jejich členské základny tvořena občany Moravských Knínic. Maximální výše dotace poskytovaná na jeden projekt se stanoví:

a) na jednu osobu do 18 let věku až do výše 600 Kč

b) na jednu osobu pobírající starobní nebo invalidní důchod až do výše 500,- Kč.

Program pro rok 2019 bude vyhlášen dne: 1. 12. 2018. Vyhlášení Programu bude realizováno jeho zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Moravské Knínice a bude na úřední desce vyvěšen po dobu 90 dní ode dne zveřejnění. Po uplynutí lhůty 30 dnů po zveřejnění Programu bude možné přijímat žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019.

Žadatelé předkládají písemnou žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Moravské Knínice – www.moravskekninice.cz – samospráva – dotace poskytované obcí. Písemnou žádost podají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Moravské Knínice nebo odesláním na adresu: OBEC Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice.

Žádost musí obsahovat: správně a úplně vyplněný formulář žádosti, požadovanou výši dotace v limitu maximální přípustné výše jednotlivé dotace, žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele o dotaci.

Jednotlivé žádosti o dotaci posoudí Finanční výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice a předloží doporučující stanovisko zastupitelstvu.

O poskytnutí dotací a výši jednotlivých dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději do 31. 3. 2019. Žadatel bude informován o výsledku dotačního řízení. Více informací najdete od 1.12.2018 na internetových stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu.


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

10. 12. Julie

Zítra: Dana

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

524592