Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Konkurs Město Kuřim

Konkurs Město KuřimDatum konání:
30.3.2018

MěSTO KUŘIM

vyhlašuje

KonkurS

na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

 

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 • znalost školské problematiky a školských předpisů;
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

 

K přihlášce přiložte:

 • písemnou přihlášku ke konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky výše uvedené základní školy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem, případně e-mailovou adresou a s vlastnoručním podpisem;

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem, případně e-mailovou adresou a s vlastnoručním podpisem;
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran);
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971);
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců);

 

Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy je od 01. 08. 2018.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 03. 2018 11:00 hod. na adresu: město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo přímo na podatelnu MěÚ Kuřim.

 

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě, ale ve stanovené lhůtě již musí být doručena na podatelnu. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Na horní okraj obálky prosím napište přesný název základní školy (dle rejstříku škol a školských zařízení), na kterou přihlášku podáváte.

 

Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!

 

Vyvěšeno: 16. 02. 2018

Sňato:  30. 03. 2018                


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

21. 3. Radek

Zítra: Leona

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

476747