Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > NABÍDKA PRÁCE

NABÍDKA PRÁCEDatum konání:
7.1.2019

VŘ - referent/ka odboru investičního

 

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru investičního - projektový manažer/manažerka. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 7. 1. 2019 do 12:00 hod. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

 

Druh práce: referent/ka odboru investičního

projektový manažer  - doba určitá (za MD)

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka

 

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské vzdělání – absolvování vzdělávání v oblasti projektového řízení, dotační činnosti

praxe: 2 roky v oblasti získávání dotací z JMK, ČR a EU

požadujeme:

  • základní znalost: dotační politiky

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

další zákony související s pracovní náplní vše v aktuálním znění požadované dovednosti a schopnosti: samostatnost v práci, organizační a tvůrčí schopnosti,

schopnost týmové práce a spolupráce s organizacemi a občany,

psychická odolnost, loajalita,

schopnost stálého vzdělávání se,

velmi dobrá znalost práce na PC,

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

 

 

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista-na-meu.html

 

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

§  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 7. 1. 2019 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OI, projektový manažer

 

Kontaktní pracovníci:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, e-mail: bartos@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: březen 2019 nebo podle dohovoru.

 

 

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

10. 12. Julie

Zítra: Dana

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

524592