Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentuDatum konání:
včera
Datum ukončení:
dnes

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

 

Starosta obce Moravské Knínice, podle § 32, odst. 2,  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

o z n a m u j e

 

 

1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční

 

v pátek   24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 25. května 2019 od   8:00 do 14:00 hodin

 

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební místnost sál Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99

 

3. Volič, občan ČR, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

 

Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU; skutečnost, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel se má za prokázanou již zápisem v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; v případě nesrovnalostí v tomto zápise, je třeba předložit potvrzení o přechodném pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

    V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

25. 5. Viola

Zítra: Filip

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

542070