Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Výběrové řízení Městský úřad Kuřim II

Výběrové řízení Městský úřad Kuřim IIDatum konání:
29.1.2020

Výběrové řízení: referent/ka odboru dopravy

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru dopravy. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 29.01.2020 do 12:00 hod. Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OD.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 20-01 Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent odboru dopravy Městského úřadu Kuřim Místo výkonu práce: Kuřim  

 

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

 

Jiné požadavky:

  vzdělání: SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru

praxe: ve veřejné správě - v dopravě nebo stavebním úřadě výhodou

 

požadujeme:

  • základní znalost:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

zákon č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon,

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o silničním provozu

vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

vše v platném znění

  • absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou), požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, vstřícnost, schopnost jednat s občany a institucemi,  schopnost stálého vzdělávání se,  znalost práce na PC - ASPI, GINIS, výhodou, řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla.

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf

K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 29.01.2020 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OD.

Kontaktní pracovník:

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Ing. Vojtěch Vrabec tel. 541 422 335, e-mail: vrabec@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: únor 2020 nebo dle dohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Návštěvnost stránek

562851