Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Výběrové řízení Městský úřad Kuřim

Výběrové řízení Městský úřad KuřimDatum konání:
22.1.2020

Výběrové řízení: referent/ka oddělení přestupků

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka oddělení přestupků Městského úřadu Kuřim. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 22. 1. 2020, do 17 hodin. Označte ji nápisem - Výběrové řízení – referent KÚ, přestupky.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení   Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent/ka oddělení přestupků Městského úřadu Kuřim  Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka  

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské (min. Bc.)  - zaměření právní, veřejná správa

praxe: v oblasti veřejné správy a u policie výhodou

požadujeme: základní znalost: zákon č.  128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti působnosti odboru výhodou, popřípadě získání do 18 měsíců od nástupu do pracovního poměru

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, schopnost jednat s účastníky řízení a dotčenými orgány, psychická odolnost, loajalita, znalost zákonů potřebných pro výkon funkce, znalosti v oblasti dopravy související s řešením přestupků, schopnost stálého vzdělávání se, velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou), řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista-na-meu.html

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky - Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do  22.01.2020, do 17 hod. Označte ji nápisem - Výběrové řízení – referent KÚ, přestupky.

Kontaktní pracovníci:

Bc. Marian Folvarčík, tel. 541 422 337, e-mail: folvarcik@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 01.04.2020 nebo podle dohovoru.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Karel Torn, CSc. v.r. tajemník úřadu

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Návštěvnost stránek

562841