Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře

Formuláře 

Osobní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.docx 1,27 MB)

Informace

Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc 28,5kB)

Životní prostředí

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (.doc 33,5kB)

Místní poplatky 

Přiznání k poplatku ze psů (.doc 57,5kB)

Žádost o povolení vjezdu (.docx 376 kB)

Žádost o odhlášení psa z evidence (.doc 44 kB)

Přiznání k místnímu poplatku za svoz odpadů (.docx 1,27 MB) 

Žádost o vrácení poplatku za svoz odpadů (.doc 21kB)

Čísla popisná a evidenční 

Žádost o přidělení čísla popisného (.doc 22kB)

Žádost o přidělení čísla evidenčního (.doc 22kB)

Evidence obyvatel

Žádost o zrušení trvalého pobytu (.doc 21kB)

Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel - k vyzvednutí pouze na obecním úřadě

Hlášení adresy pro doručování - evidence obyvatel (.doc 364,36kB)

Místní komunikace 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (.doc 30kB)

Žádost o povolení připojení sjezdu (komunikace) z místní komunikace na sousední nemovitost (.doc 36,5kB)

Hřbitov

Žádost o uložení zpopelněných ostatků na místním hřbitově (.doc 23,5kB)

Senioři

Návrh na ustanovení zvláštního příjemce důchodu/příspěvku na péči (.doc 378kB)

Žádost o dovoz obědů (.doc 23,5kB)

Veřejné prostranství  

Přiznání (.doc 26,5 kB)

Veřejný pořádek

Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích při konání kulturních, sportovních a společenských akcích (.doc 22kB)

Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky (.doc 22kB)

Ohlášení pořádání veřejně přístupného sportovního nebo kulturního podniku, včetně tanečních zábav a diskoték (.doc 24 kB)

Návrh na projednání přestupku (.doc 27kB)

Oznámení pro malé zdroje znečišťování ovzduší (.doc 65,5kB)

Formuláře MĚSTSKÉHO ÚŘADU KUŘIM

Formuláře Odboru stavebního a vodoprávního MěÚ Kuřim 

Formuláře Odboru Živnostenského MěÚ Kuřim 

Formuláře Odboru správních a vnitřních věcí MěÚ Kuřim 

Formuláře Odboru sociálních věcí MěÚ Kuřim 

Formuláře Odboru dopravy MěÚ Kuřim 

Formuláře odboru životního prostředí MěÚ Kuřim 

Formuláře - lesní hospodářství, myslivost, rybářství MěÚ Kuřim 

více formulářů naleznete zde.