Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Významné krajinné prvky a přírodní památky > Malá horka

Malá horka

mapy (8).png Malá horka

 

Plocha 1,8 ha se nachází severně od obce, za státní silnicí Kuřim – Tišnov. Isolovaný protáhlý vršek v polích v nadmořské výšce 290 – 308 m s výchozy vápence. Téměř celoplošně malé povrchové lůmky kamene.

Uměle založený lesní porost, převážně borový, na východním okraji rozvolněný, s mladšími porostními skupinami a bohatým keřovým patrem se šípkem, trnkou, ptačím zobem, svídou krvavou, v dřevinné složce s lípou, dubem zimním a borovicí. V porostu je skupinově lípa, javor mléč, třešeň ptáčnice, jabloň lesní, převládá borovice. V travobylinném podrostu se vyskytuje Geranium robertianum, Alliaria officinalis, Chelidonium majus, Fragaria vesca, Trifolium alpestre. Na východním okraji porostu travobylinná lada s výskytem zvláště chráněného a ohroženého druhu Aster amellus. Hvězdice chlumní proniká jednotlivě i do lesních okrajů a na malé polanky s charakteristickými pastevními druhy.

Ohrožení: v lesním porostu plným zápojem a nahodilým nedovoleným skládkováním domovního odpadu!

Zásady páče: Ponechat volný zápoj se světlinami na východním okraji porostu. Tvarový a zdravotní výběr. Dohled nad nepovoleným skládkováním domovního odpadu.