Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Naučná stezka > Naučná stezka - zastavení 1 autobusová zastávka

Naučná stezka - zastavení 1 autobusová zastávka

 

PROJEKT OBČAN

 

Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii se sídlem v Olomouci, byl před několika léty vyhlášen výchovně vzdělávací program zaměřený na posílení zájmu žáků o veřejné dění a rozvoj kompetencí potřebných pro život v občanské společnosti.

 

Žáci místní základní školy pod vedením zkušených pedagogů se zapojili do tohoto programu a zaměřili se na ochranu krajiny v okolí Moravských Knínic se zvláštním důrazem na významné krajinné prvky, které se v nemalé míře nacházejí v katastru obce.

 

V roce 2000 začali žáci pracovat na svém projektu v přírodovědném kroužku pod vedením paní učitelky Evy Králíkové. Řešitelský tým začal soustřeďovat veškeré informace o chráněných lokalitách v katastru obce a zpracoval podrobnou dokumentaci doplněnou barevnou fotopřílohou vzácných rostlin, které se ve významných krajinných prvcích nacházejí. Práci dokončili žáci 4. a 5. ročníku pod vedením tehdejší ředitelky Jany Halouzkové ve školním roce 2002–2003.

 

Regionální slyšení Projektu OBČAN se uskutečnilo dne 27. května 2003 v zasedacím sále Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Žáci sami představili svůj projekt. Základní škola Moravské Knínice obdržela zvláštní certifikát, který je opatřen výstižným citátem T.G.Masaryka:

 

„Ani jako jedinci, ani jako národy nejsme tu jen pro to,

abychom naplňovali své účely sobecké.

Národ, který by žil jen pro sebe, byl by stejně ubohý, jako člověk,

který by žil jen pro sebe.

Bez víry v ideje a ideály je život jedinců i národů jen živořením.“

 

Práce knínických dětí natolik zaujala představitele obce, že byly vybudovány v katastru obce čtyři stanoviště ve významných krajinných prvcích, které později byly základem pro vznik dvou okruhů naučných stezek.

 

Srdečně Vás zveme na prohlídku krásné krajiny Moravských Knínic.

projekt občan.jpg

 

 

NAUČNÁ STEZKA v k.ú. Moravské Knínice I. okruh

 

1. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA   49.2931792N, 16.5032150E

2. U KAPLE - STRÁŇKY (VKP) 49.2884672N, 16.5019922E

3. ČIHADLO (VKP) 49.2849358N, 16.5068200E

4. MYSLIVECKÁ CHATA 49.2832703N, 16.5070344E

5. U RUMUNŮ 49.2783850N, 16.5065839E

6. U ZELENÉHO STOLU 49.2743253N, 16.5076353E

7. POLÁKOVA CHATA A RYBNÍK V BATELOVĚ    49.2798967N, 16.4976361E                                           

8. BÝVALÁ VOJ. STŘELNICE  památný strom „DUB ZA STŘELNICÍ“ 49.2798967N, 16.4976361E

9. MOKRÉ LOUKY ZA STŘELNICÍ 49°16'48.25"N, 16°29'18.62"E

10. RYBNÍK POD KAPLÍ 49.286861366N, 16.501895653E

 

NA I. okruh NAUČNÉ STEZKY SE VYDEJTE PO MODRÉ TURISTICKÉ ZNAČCE směr Chudčice

 

mapa I. okruh.png

 

 

NAUČNÁ STEZKA v k.ú. Moravské Knínice II. okruh

 

1.AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 49.2931792N, 16.5032150E

2.VODSTVO V KATASTRU OBCE - 49.2933272N, 16.5127689E

3.MOST NEDOSTAVĚNÉ DÁLNICE VÍDEŇ-WROCLAV“ 49.2934561N, 16.5116961E

4.SPORT V OBCI 49.2949669N, 16.5040919E

5.KŘÍŽE V KATASTRU 49.2988092N, 16.5065206E   

6.ZEMĚDĚLSTVÍ V OBCI 49.2987814N, 16.5016658E

7.Významný krajinný prvek HÁSŮV KOPEC 49.2998033N, 16.4956661E

8.Tůně u Kněží horky 49.2936272N, 16.4901661E

9.ŽELEZNIČNÍ TRAŤ KUŘIM-VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 49.2950206N, 16.4949236E

10.SAKRÁLNÍ STAVBY A PAMÁTNÁ MÍSTA 49.2932756N, 16.5010572E

 

Na II. okruh NAUČNÉ STEZKY SE VYDEJTE směrem na Kuřim

 

mapy.png

 

 

značení naučné stezky.gif

 

 

 

Značka označující naučnou stezku 

 

 

 

 

 

 

Ocenění

 Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?

(soutěž ekologických projektů obecních úřadů a institucí v JMK)

 

V souladu s akčním plánem Koncepce EVVO na rok 2012, úkolem VS1:

 

„Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji“, jejímž cílem je vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském kraji, Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlásil soutěž pro jihomoravské obecní úřady a instituce zaměřenou na prezentaci příkladných projektů, akcí, činností (dále jen „projekt“) obcí/institucí v oblasti životního prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy, na nichž se podílely obecní úřady/instituce. Její princip spočívala v prezentaci jednoho příkladného projektu, a to stručným popisem doplněným o vlastní zhodnocení celkového významu projektu, jeho ekologického dopadu a doložením průkazního materiálu.

 

Obecní úřad Moravské Knínice využil otevření naučné stezky v roce 2012 a poslal tuto jako projekt do této soutěže. 25. září 2012 proběhlo v budově Krajského úřadu jihomoravského kraje slavnostní vyhlášení soutěže.

 

Knínická naučná stezka se umístila na 3. místě.

 

Více o soutěži...

 

Do soutěže Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?, který vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, se v termínu do 30. června 2012 se přihlásilo 26 úřadů veřejné správy. Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském kraji, a to v  prezentaci příkladných projektů, akcí, činností  v oblasti životního prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy,  na nichž se tyto subjekty podílely a celkovém zhodnocení ekologického dopadu akce. Soutěž ekologických projektů nahradila doposud vyhlašovanou soutěž „O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v JMK“, jíž bylo věnováno 6 předchozích ročníků. Odborné vyhodnocení soutěže zajistil Ekologický institut Veronica, se kterým Jihomoravským kraj v této oblasti úzce spolupracuje.

 

Výsledky:

1. MěÚ Velké Pavlovice, projekt: Rodina adoptuje svůj strom

2. OÚ Ladná, projekt: Obnova ladenské aleje

3. OÚ Moravské Knínice, projekt: Naučná stezka k.ú. Moravské Knínice

 

Zvláštní ocenění:

OÚ Velká nad Veličkou, projekt : Tři v jednom (ČOV+sběrný dvůr+kompostárna) – za významný přínos pro životní prostředí a komplexnost

OÚ Kostelec, projekt: Krajina našima očima – za originalitu a velké zapojení občanů do projektu

OÚ Sokolnice, projekt: Obnova aleje u silnice Mrtvá – „za Váš první projekt“ aneb začali jste dobře

Ceny byly výtvarné originály z dílny pana Michala Pavlovského a čestná uznání ředitelky krajského úřadu.

 

ocenení.jpg

 

 

 

sokolovna.JPG kaple.png škola.jpg kostel.JPG