Drobečková navigace

Úvodní stránka > Z historie sokolovny

Z historie sokolovny

 

Od založení Tělocvičné jednoty SOKOL v Moravských Knínicích v roce 1912 se cvičilo v zimě v hostinci v č. p. 54, v létě na dvoře domu č. 15. V roce 1920 v důsledku zančného vzrůstu počtu členů pomýšlela jednota na postavení vlastní sokolovny. Byl zřízen stavební výbor, který měl najít vhodné místo pro stavbu. Člendká schůze konaná 26. 11. 1921 rozhodla, že sokolovna bude postavena na Loučkách, v místech, kde se nyní nachází. Obec darovala Sokolu stavební místo, veškeré dřevo a obnos 32 tisíc Kč. Počátkem roku 1922 se začalo s přípravami na stavbu sokolovny. Byla vypsána veřejná soutěž a 8. července byly práce zadány jednotlivým uchazečů. Svážel se materiál. Kácel se les v Batelově, lámalo se kamení na Býčině a kopal se písek z Bohmovy kopaniny. Rovněž bylo provedeno odvodnění potoka pod budoucí sokolovnou. Slavnostní položení základního kamene se mělo konat 16. července, ale pro špatné počasí se slavnost uskutečníla až 6. srpna 1922. Stavba postupovala velice rychle, byla dokončena již 10. 12. 1922. Stavbu řídil František Vejrosta z čísla 160. Do nové sokolovny bylo zakoupeno tělocvičné nářadí, kulisy, do sálu dvoje železná kamna, sál byl osvětlen petrolejovými lampami zvanými bleskovky. V roce 1934 bylo vybudováno ústřední topení, pořízeno nové jeviště a pod jeviště byla upravena místnost pro výčep. V sále se téhož roku opravovala podlaha.

Na konci durhé světové války při ústupu německých vojsk byla budova sokolovny poškozena. Brzy po osvobození však jednota, po více než čtyřleté válečné přestávce, zahájila svoji činnost, a už v roce rozšířila díky stolařství Emila Rouči galerii, pořádila nové rozhlasové zařízení a loutkové divadlo. V roce 1952 se započalo s přístavbou sokolovny. Od roku 1955 bylo ve všech prostorách kromě sálu uskladňováno obilí. Od roku 1956, kdy byl zakoupen promítací přístroj, se v sále promítala filmová představení.

23. dubna 1960 se započalo s vytrháváním podlahy v síle, která byla nahrazena parketami. Z důvodů nedostačujících prostor na skladování  uhlí bylo v roce 1962 započato s výstavbou sklepa pod jevištěm a šatnami. V době, kdy se rekonstruoval azákladní škola, se vyučovalo v sokolovně.

Vodovodní přípojka byla vybudována v roce 1966. V 70. letech byla dokončena rekonstrukce jeviště, hrazená v plné výši Kulturním odborem ONV Brno-venkov.

Vo 80. letech se podařilo zrekonstruovat byt sokolníka, položit novou palubovku na jevišti, vybrousit a nalakovat parkety, vyměnit střešní krytinu včetně oplechvání a nainstalovat hromosvody. V polovině roku 1989 bylo započato s generální rekonstrukcí elektroinstalace. Na této akci se podílel snad každý z mužských členů Sokola a řada občanů obce.

Nový interiér po rozsáhlé rekonstrukci byl občanům předveden 20. ledna 1990 při reprezentačním sokolském plesu.

V roce 1992 proběhla oprava střechy nad šatnami a vybroušení a nalakování parket v malém sálu. V prostorách přísálí bylo zahájeno provozování pohostinské činnosti.V roce 2000 získala tělocvičná jednota, díky podpoře místního zastupitelstva, půjčku 200 000 Kč na opravu fasády budovy sokolovny. O rok později byla budova sokolovny plynofikována. V srpnu 2003 byly zahájeny práce na rekonstrukci parketové podlahy v sále. Průběžně byly provedeny opravy střešní krytiny a další drobné stavební práce. V listopadu 2005 bylo zrekonstruováno obložení malého sálu.

Instalace nové opony spolus nezbytnými opravami jeviště a vymalování byla provedena v roce 2007. Z důvodu plánované generální rekonstrukce základní školy bylo na jaře roku 2008 přistoupeno k rozsáhlé opravě prvního nadzemního patra sokolovny.

 

Z historie Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Knínice od roku 1912 do roku 2012