Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Významné krajinné prvky a přírodní památky > Pod Převychem

Pod Převychem

mapy (1).png Pod Převychem

 

Plocha 6 ha, severozápadně od centra obce, směrem na Čebín, ekologicky významný krajinný prvek, lokální biocentrum.

Prudší svah spadající od čebínských kopců a čelo svahu v nadmořské výšce 300 – 346 m s převážně jihovýchodní až východní expozicí. V podloží biotitické granity a granodiority.

Soustava starých agrárních teras s keři, staré extenzívní sady, pastviny a lada s výskytem subxerothermních druhů rostlin.

Na mezích rozmanité porosty keřů – např. šípky, trnky, ptačí zob, dub zimní, třešeň ptačí, bez černý, akát, ale i ovocné stromy. Na severovýchodním okraji území výskyt zvláště chráněné a silně ohrožené rostliny: Pulsatilla grandis. Ze vzácnějších teplomilných druhů zde roste: Veronica spicata, Chamaecytisus ratisbonensis, Seseli osseum, Phleum phleoides, Jasione montana, helianthemum, Cyanos stoebe, Dianthus carthusianorum, Agrimonia eupatoria, Eryngium campestre, Hypericum, Pilosella officinarum, Scabuosa ochroleuca, Pimpinella saxifraga, Thymus. Pod okrajem lesa jsou bohaté porosty vzácné růže galské. Střídají se zde velmi cenné, zachovalé, druhově bohaté segmenty se segmenty méně zachovalými se známkami narušení.

Biotop teplomilných druhů hmyzu a motýlů a drobného ptactva.