Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Potřebuji vyřídit

Pravidla a návody

 

Co vyřídíte na obecním úřadě v Moravských Knínicích?

 • přihlášení k trvalému pobytu (viz níže)
 • potvrzení o trvalém pobytu
 • poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel
 • zrušení trvalého pobytu
 • ohlášení adresy pro doručování
 • informace podle zákona 106/1999 Sb. 
 • přidělení čísla popisného
 • přidělení čísla evidenčního
 • potvrzení o číslu popisném a evidenčním
 • ověření podpisů - legalizace
 • ověření pravosti listin - vidimace
 • výpisy z registrů CZECH Point
 • konverze dokumentů CZECH Point
 • datové schránky CZECH Point
 • povolování otevření hrobu
 • povolování uložení zpopelněných ostatků do hrobu či urnového hrobu
 • smlouvy na hrobová místa
 • platby hrobových míst
 • výběr místního poplateku za svoz komunálního odpadu Bližší údaje naleznete zde.
 • přihlášení k poplatku ze psů 
 • výběr místního poplatku ze psů 
 • povolování výherních hracích přístrojů v obci a výběr poplatku
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les 
 • povolování užívání veřejného prostranství
 • výběr místního poplatku za úžívání veřejného prostranství
 • povolování zvláštního užívání komunikací (překopy silnic a chodníků) a výběr poplatku
 • povolování připojení sjezdů na místní komunikace a výběr poplatku
 • povolování připojení na technickou infrastrukturu (plyn a kanalizace)
 • rozhodování o zvláštním příjemci důchodu
 • rozhodování o rozvozu obědů pro seniory (na žádost)
 • vyhlášení místním rozhlasem
 • souhlas komise výstavby k projektové dokumentaci k územnímu řízení na stavbu rodinného domu
 • nájemní smlouvy
 • příjem signálu televizního kabelového rozvodu 

všechny žádosti najdete v sekci formuláře

 

Přihlášení k trvalému pobytu 

Občan se dostaví na Obecní úřad Moravské Knínice.

Pro přihlášení se k trvalému pobytu do Moravských Knínic je potřeba vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit platný občanský průkaz, doložit vztah k nemovitosti, kam se bude občan hlásit (tj. v případě vlastnictví nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí, v případě nájmu bytu nájemní smlouvu), rodné listy dětí do 15ti let. Správní poplatek činí 50,- Kč za osobu starší 15ti let.

Upozorňujeme, že po ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen do 15ti dnů požádat o nový občanský průkaz. 

 

Finanční úřad

 

 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

 

Daň z nemovitých věcí v obci Moravské Knínice:

Katastrální území Moravské Knínice

Kód katastrálního území 699 055

Kód obce ZUJ 583 430

 

Pro naši obec je stanovena cena půdy za 1m2 od 1.1.2015 13,71Kč (řádek 211 přiznání)

 

Sazby daně z pozemků jsou diferencované a vycházejí z rozdělení pozemků do následujících kategorií:

 

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad  ..................... 0,75% (řádek 213 přiznání)

B – trvalý travní porost (dříve louka, pastvina)                ...................... 0,25% (řádek 213 přiznání)

C – hospodářský les                                                        ...................... 0,25% (řádek 213 přiznání)

D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb     ...................... 0,25% (řádek 213 přiznání)

E - zastavěná plocha a nádvoří                                      ....................... 0,2 Kč/m2 (řádek 215  přiznání)

F - stavební pozemek                                                    ........................ 2,-Kč/m2 (řádek 215 přiznání)

G - ostatní plocha                                                           ....................... 0,2 Kč/m2 (řádek 215 přiznání)

 

Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona (pouze u předmětu daně F) ......... 1,0 (řádek 216 přiznání)

 

Cena půdy A-D za 1 m2 od 1.1.2015                        ...........................13,71 Kč (řádek 211 přiznání)