Drobečková navigace

Úvodní stránka > Skautský slib

 

Skautský slib

 

Právě on je jádrem celého skautingu. Pokud se nováček rozhodne k jeho složení, je to vážná a krásná událost. Tento obřad se odehrává u táborového ohně, kolem nějž je shromážděn celý oddíl. Okamžikem složení slibu se člověk stává skautem. Tento slib představuje rozhodnutí, které se dělá na celý život.

Znění :

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

Proč skládat skautský slib ?

Skautský slib představuje pro každého výzvu. Nováček vidí, že v kolektivu oddílu má mnoho jeho členů slib složen a řídí se jím. Vidí také jednání vůdce oddílu a družinových rádců. Každý z nich slib a zákon dodržuje. Také díky tomu funguje v oddíle výborná spolupráce, což je patrno z bohatého programu a způsobu jeho přípravy a organizace. Nikdo jistě není dokonalý, každý se však může snažit své chyby odstraňovat. Zejména díky jednání dle slibu vládne v oddíle atmosféra přátelství a souhry. Tento stav je ještě umocněn v menších kolektivech - ve družinách. Nováček vidí odlišnost od některých prostředí, v nichž se pohybuje jinde. Zjistí, že může také on přispět k této atmosféře svým slibem a vyzkoušet si, jaké změny mu jeho plnění v životě přinese. Složení slibu je ovšem závažná záležitost, neboť slib zavazuje na celý život. Proto může člen oddílu slibovat jen na základě vlastního uváženého rozhodnutí a souhlasu vůdce oddílu. Nejnižší možný věk pro složení skautského slibu je 11 let. Také vlčata mají svůj slib, který ovšem není tak závažný. Menší děti si vyzkoušejí, zda jsou schopny své slovo dodržovat, tak jak to vidí u svých starších kamarádů z družinky.

 

 

 

 

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

Návštěvnost stránek

012468