Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1

TJ SOKOL Moravské Knínice oznamuje

Datum konání: 30. 9. 2020

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice hledá uklízeče/čku do sokolovny. Práce je vhodná pro studenty/ky nebo důchodce/kyně popř. maminky na rodičovské dovolené.

Jedná se o úklid šatny a velké tělocvičny cca 2x týdně, 2 hodiny.


Publikováno 11. 9. 2020 10:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ŠPALCYKLOBOJ 2020

Datum konání: 28. 9. 2020

špalcykloboj 2020.jpg


Autor: tj Publikováno 31. 8. 2020 14:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

CVIČÍM SE SOKOLEM - SOKOL SPOLU V POHYBU

Datum konání: 24. 9. 2020

sokol spolu v pohybu 2020 .jpg


Autor: tj Publikováno 31. 8. 2020 14:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

CVIČÍME SE SOKOLEM - SOKOL SPOLU V POHYBU

Datum konání: 24. 9. 2020

cvičíme se sokolem.jpg


Autor: tj Publikováno 27. 7. 2020 16:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přebor sokolské župy Pernštejnské ve stolním tenise

Datum konání: 19. 9. 2020

Přebor 2020


Autor: tj Publikováno 9. 9. 2020 11:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY V SOKOLOVNĚ

Datum konání: 9. 7. 2020

V sokolovně právě probíhá oprava dřevěného obložení. Staré obložení je zlikvidováno a proběhne montáž nového. 


Autor: tj Publikováno 9. 7. 2020 14:09
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

PROVOZ TENISOVÝCH KURTŮ

Datum konání: 17. 4. 2020

Vzhledem k tomu, že na kurtech není správce, nelze kurty pronajímat na jednotlivé hodiny.

Každý tenista, který uhradí poplatek dostane přiděleny pravidelné hodiny v týdnu, kdy bude mít pro sebe rezervovaný kurt.

Hlaste se u pana Michala Havlíka nebo na e-mail sokolmkninice@volny.cz

Týdenní rozpis obsazenosti kurtů

 

 


Autor: oú Publikováno 17. 4. 2020 14:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OPRAVUJEME SOKOLOVNU Z DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Datum konání: 31. 1. 2020

OPRAVUJEME SOKOLOVNU Z DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila pro rok 2019  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019".  Příjem žádostí byl do 1.3.2019. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt "Oprava šaten se sociálním zařízením - sokolovna Moravské Knínice".

Cílem projektu, na který byla požadována dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, bylo rozšířit počet užívaných šaten v budově sokolovny pro větší komfort cvičenců, sportovců i návštěvníků kulturních akcí.

Finanční prostředky z přidělené dotace byly naplánovány využít na opravu šaten se sociálním zařízením v budově sokolovny. Technický stav dvou místností šaten v přední části budovy byl neutěšený. Staré dřevěné podlahy plísní napadené, položené na zemině bez izolace, vzlínající vlhkost do stěn, opadávající omítka, staré opadávající obklady v sociálním zařízení,  již nevyhovující WC, staré umyvadlo i nefunkční sprchový kout, zastaralé rozvody elektro i vodovodní a kanalizační. 

Plánovaný projekt obsahoval celkovou modernizaci místností šaten i sociálního zařízení.

Před uvedenou opravou byla využívána cvičenci pouze jedna místnost z těchto šaten.  Druhá místnost nebyla využívána vůbec z důvodu nekomfortu prostředí – vlhkost, opadaná omítka.

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na  265 tisíc Kč.  9.11.2019 obdržela jednota na účet 154 tisíc Kč dotace JMK, což je 57% předpokládaného financování projektu. Celkové skutečné náklady na opravu šaten vyšly na  264.546 Kč.

V současné době jsou již šatny plně využívány členy Sokola, cvičenci a ostatními sportovci, včetně dětí a žáků místní základní a mateřské školy.

Šatny jsou také využívány při kulturních akcích pořádaných v sokolovně ostatními spolky v obci a také samotnou Obcí Moravské Knínice.

Za přidělenou dotaci děkujeme!

Výbor TJ Sokol Moravské Knínice


Autor: tj Publikováno 15. 1. 2020 9:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

8. říjen - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

Datum konání: 8. 10. 2019

Jako památný den sokolstva mohl být, samozřejmě vybrán i některý další den, který nějakým způsobem ovlivnil sokolskou činnost. 8. říjen byl vybrán proto, že právě v tento den, v nejtěžších chvílích národa sokolové dokazovali svou věrnost myšlence i republice a dokazovali to obětí nejvyšší – svým životem.

Nebylo to nic nového. Už v době první světové války to byli sokolové, kteří tvořili páteř tehdejšího odboje domácího i zahraničního. Tehdejší starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner poskytl peníze ze sokolské pokladny pro práci zahraničního odboje – a jak je známo, sokolové tvořili naprostou většinu v československých legiích na frontách ve Francii, Itálii a především v Rusku. Někteří z nich po návratu znovu dobrovolně narukovali, aby pomohli ubránit a vytvořit státní hranici s Maďarskem na jižním Slovensku.

Netrvalo to dlouho – pouhých 20 let a byli to znovu sokolové, kteří se zapojili do obrany republiky, demokracie a svobody.

Karl Herman Frank se vyjádřil docela lapidárně: „Ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které zamýšlejí přenést odpor k Říši do všech oborů.

Sokolská organizace se stala shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši!“

Říšský protektor Konstantin von Neurath prohlásil v Norimberku při procesu s válečnými zločinci doslovně: „Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět, to by byla zrada!“

Oba měli pravdu – sokolové bez ohledu na politickou příslušnost se energicky zapojovali do odboje. K prvnímu rozsáhlému zatýkání sokolů došlo bezprostředně po 15. březnu, další po vypuknutí války 1. září 1939, k nejhoršímu došlo po nastoupení nového říšského protektora Reinharda Heydricha. 28. září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo a popraveni představitelé Obrany národa, mezi nimi i vůdce sokolského odboje Augustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k velké razii, při které byla pozatýkána většina sokolských činovníků jak v ústředí ČOS, tak i v župách. Následující den, 8. října byla Heydrichem oficiálně rozpuštěna ČOS a konfiskován majetek. K dalším obětem z řad členů Sokola došlo po úspěšném atentátu na Heydricha, i na válečných frontách

 


Autor: TJ Publikováno 20. 8. 2019 12:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Platba členských a oddílových příspěvků v novém cvičebním roce

Datum konání: 1. 10. 2019

 

Příspěvek

na rok

Děti

0 – 6let včetně

Děti

7 - 18 let

včetně

Dospělí

19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

200

200,-

500,-

200,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek 200 Kč/rok.

Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.

Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok.

Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 500 Kč/rok.

Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 1000 Kč/rok.

Člen Sokola, senior 65 let a více, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.

Člen Sokola, senior 65 let a více, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok

Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok = 500 Kč/rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku,  2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.

Platba pro nečlena Sokola za cvičení v oddíle dle platného rozvrhu cvičebních hodin:

  • Jednotná cena ………  50 Kč/hod


Autor: tj Publikováno 25. 9. 2019 9:52
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1

TJ SOKOL Moravské Knínice

U Sokolovny 161
PSČ 664 34

Bankovní spojení: Č.S, a.s.
Č.ú. 1343212309/0800
IČO 49461494

náš web
sokolmkninice@volny.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o pronájem.docx

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o výpůjčku.docx

Internetové stránky Obce Moravské Knínice

www.moravskekninice.cz

Internetové stránky regionální televize iKotva

www.tvkotva-kurim.cz