Drobečková navigace

Úvodní stránka > Členský a oddílový poplatek

 

Členský a oddílový poplatek

  

Příspěvek

na rok

Děti

0 – 6let včetně

Děti

7 - 18 let

včetně

Dospělí

19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

200

200,-

500,-

200,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek 200 Kč/rok.

Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.

Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok.

Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 500 Kč/rok.

Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 1000 Kč/rok.

Člen Sokola, senior 65 let a více, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.

Člen Sokola, senior 65 let a více, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok

Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok = 500 Kč/rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku,  2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.

Platba pro nečlena Sokola za cvičení v oddíle dle platného rozvrhu cvičebních hodin:

  • Jednotná cena ………  50 Kč/hod

 

Jak se stát členem Sokola? Stačí řádně vyplnit přihlášku, a přinést matrikářce Sokola