Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Soutěž Vesnice roku 2013

Soutěž Vesnice roku 2013

Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečněných programů obnovy vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Moravské Knínice mají zpracovaný Program obnovy vesnice prakticky od samého počátku, kdy se obec opět stala samostatnou. Tento dokument byl aktualizován v roce 1995 a můžeme konstatovat, že je stále platný. Při tvorbě dokumentu jsme spolupracovali s Ing.arch. Alfredem Knoppem, který byl dlouholetým členem zastupitelstva obce a má bohaté zkušenosti ze svého profesního působení ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury. Ing. Knopp se podílel svými náměty a architektonickým ztvárněním na celé řadě konkrétních akcí v rámci tohoto našeho programu.Komise vesnice roku

Desetičlenná hodnotící komise krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 navštívila naši obec dne 19. června 2013. Předsedou komise byl starosta obce Vavřinec, která v soutěži obcí Jihomoravského kraje zvítězila v roce 2011, místopředsedkyní starostka obce Tvarožná Lhota, která se v roce 2012 umístila v celostátní soutěži na 2. místě. Dalšími členy komise pak byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského kraje, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva  kultury ČR a Svazu knihovníků.

 

V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria: 

 1. Koncepční dokumenty
 2. Společenský život
 3. Aktivity občanů
 4. Podnikání
 5. Péče o stavební fond a obraz vesnic
 6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
 7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
 8. Péče o krajinu
 9. Připravované záměry
 10. Informační technologie obce

 Vesnice Jihomoravského kraje roku 2013

Oceněným obcím v Jihomoravském kraji byly přiděleny různé barvy stuh:

 1. Zlatá stuha – krajský vítěz -  Obec Šakvice
 2. Modrá stuha – za společenský život -  Městys Křtiny
 3. Bílá stuha – za činnost mládeže Obec Starý Poddvorov
 4. Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Obec Ratíškovice
 5. Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – Obec Unkovice.

Moravské Knínice napoprvé vůbec nedopadly špatně. Prezentace naší obce se velmi líbila. Získali jsme i cenné informace pro případnou účast v příštích ročnících.

Obdrželi jsme dva diplomy, a to:

 • Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obci)
 • Diplom za rozvíjení lidových tradic.

diplom za rozvíjení lidových tradic  cena naděje soutěže vesnice roku

Tyto diplomy jsou oceněním všech spolků, které v naší obci působí a také konkrétních občanů, kteří se postarali o oživení knínických hodů a aktivně se stále zapojují do přípravy a realizace celé řady folklorních akcí, díky kterým jsou Moravské Knínice známé v mnoha obcích  Jižní Moravy.

Velké díky patří také všem těm občanům, kteří se aktivně zapojili do přípravy obce před soutěží.

Slavnostního  vyhlášení výsledků  soutěže Vesnice Jihomoravského kraje roku 2013  se zúčastnil starosta obce dne 17.8.2013. Celou tuto akci organizačně zabezpečovala vítězná obec Šakvice, která získala nejvyšší ocenění Zlatou stuhu. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve velmi slavnostní atmosféře za přítomnosti ministra pro místní rozvoj Mgr. Františka Lukla a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého. Pro obec Moravské Knínice převzal ocenění starosta obce František Kšica z rukou předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Ing. Jany Juřenčákové a předsedy krajské komise Miloslava Novotného.Tato ocenění jsou velmi významná  pro občany Moravských Knínic. Hodnotící komise velmi kladně hodnotila spolkový a společenský život obce a zvláště pak dosažené výsledky mnohaletého úsilí při obnově lidových tradic. Děkujeme všem těm občanům, kteří se zasloužili o získání těchto ocenění.

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

Inzerce_nakoleipesky.jpg

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

Zeptejte se zastupitelů

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

690301