Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace

Podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a podle vyhlášky č. 26/2006 Sb., provádějí pracovnice kanceláře obecního úřadu  vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování pravosti podpisu).

V případě, že je občan imobilní, nemůže se dostavit na obecní úřad, pracovnice obecního úřadu mohou ověřit podpis v místě bydliště občana obce.

 

Správní poplatek dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

Položka 4: 

 

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
   z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově,
   z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí,
   z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu      Kč 30  za každou i započatou stránku
 
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do 
   elektronické podoby za každou i započatou stránku 
   konvertované listiny                                                                  Kč 30
 
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do 
   listinné podoby za každou i započatou stránku
   konvertované listiny                                                                  Kč 30
 
Položka 5:
 
 
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu
   nebo na jeho stejnopisu                                                           Kč 50 
                                                                                                    za každý podpis nebo otisk razítka
 
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na
   listině za účelem jejího použití v zahraničí                              Kč  300
 
c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském
   diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu,
   vydaném vysokou školou v České republice, za účelem
   použití daného dokladu v zahraničí                                        Kč  100
                                                                                                   a každý podpis nebo otisk razítka 
 
d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka
   na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího
   použití v zahraničí                                                                   Kč 100
                                                                                                   a každý podpis nebo otisk razítka