Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Naučná stezka > Naučná stezka II. okruh > Vodstvo v katastru Moravských Knínic - zastavení 2

Vodstvo v katastru Moravských Knínic - zastavení 2

 

Turistika - rybníky a potoky

 

 

 

mapycz-qr VODSTVO.png

 

 

 

 

 

mapa vodstvo.png

1. HYDROGEOLOGICKÝ VRT

 

 

49.2934453N, 16.5129675E

Název akce:   Brněnský masív – zvodnění neogenních sedimentů

Zpracovatel:   Geotest Brno, národní podnik

Majitel:            OBEC Moravské Knínice

Rok vyhloubení:         1978

Druh objektu:              hydrogeologický vrt

Účel objektu:               regionální hydrogeologický průzkum

Hloubka:                     72,50 m

Průměr hloubení:        počáteční                    276 mm

                                    konečný                     156 mm

Průměr výstroje:         355 mm, 267 mm, 216 mm, 152 mm

Druh výstroje:             ocelové zárubnice

Současný stav:           zárubnice 0,86 m nad terén, vrt nevyužíván

Do majetku obce byl tento vrt předán v únoru 2000. 

 

 

 

 

2. POTOK KUŘIMKA


potok Kuřimka

Území patří do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí řeky Svratky. 

KuřimMoravské Knínice a Chudčice náleží s několika přítoky do dílčího povodí Kuřimky – levostranného přítoku Svratky. Potok Kuřimka pramení na severovýchodním svahu Babího lomu a ve Veverské Bítýšce u Tejkalova mlýna se vlévá zleva do Svratky, již v místech vzdutí Brněnské přehrady  Potok byl zregulován v roce 1928.

 

 

 

 

3.RYBNÍK V BATELOVĚ

 

 

rybník v Batelově.jpg

 

GPS 49.2792633N, 16.4981317E, o výměře 0,16 ha. Je napájen potůčkem pramenícím v trati U Zeleného stolu, který se v lokalitě bývalé vojenské střelnice vlévá zprava do Batelovského potoka. 

V roce 1937 vypověděl pacht honitby v obecních lesích stavitel František Němeček a Obec Moravské Knínice honitbu propachtovala stavitelům Weissovi a Pollakovi na 6 let za roční pacht 7.800 Kčs. Tito nájemci pak v letech 1941 - 42 postavili v Batelově chatu a vybudovali zde rybníček.

 Po 2. světové válce dostala Obec Moravské Knínice, jako majetek po Němcích, do svého vlastnictví chatu v Batelově, společně s rybníčkem. Obec tuto chatu i rybník v roce 1946 pronajala Místní myslivecké společnosti na dobu 3 roků. Nájemné z chaty činilo 600 Kčs a z paloučku a rybníčku 300 Kčs ročně.

 

V padesátých až sedmdesátých letech využíval chatu i chátrající rybník podnik Státní lesy – lesní závod Kuřim pro své zaměstnance k rekreaci a kolem chaty byla lesní školka na pěstování stromků a chata se využívala jako šatna.

 

chata Batelov.jpgDne 26. 10. 1992 podala Obec Moravské Knínice návrh na navrácení historického majetku. Dne 9. 11. 1992 potvrdil Okresní úřad Brno – venkov přechod vlastnického práva a obec se tím stala opět vlastníkem Polákovy chaty i torza rybníka.

 

Již v době, kdy ještě podnik Státní lesy hospodařil v obecních lesích, byla několikrát projevena snaha obnovit Batelovský rybník, avšak bezvýsledně.

 

Začátkem listopadu 1993 vyhovělo Ministerstvo zemědělství ČR žádosti obce a poskytlo dotaci 125 tisíc Kč na opravu rybníka v Batelově a příjezdové cesty k němu. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Vladimír Racek a rekonstrukci provedla firma BRNOSTAR spol. s. r. o. z Brna. Náklady byly vyčísleny na 230 tisíc Kč.

 

Technické údaje: 

  •       Objem vody v nádrži při max. hladině          2180 m3
  •       Maximální hloubka                                          2,9 m
  •       Šířka hráze v koruně                                       2,3 m
  •       Výška hráze nade dnem                                 3,8 m
  •       Délka hráze                                                   22,0 m
  •       Plnění nádrže při prům.průtoku                          8 dní

 

 

4. BATELOVSKÝ POTOK

 

Je to levostranný přítok potoka Kuřimky. Pramení v oboře Kuřim GPS 49.2682903N, 16.4954000E, v trati zvané Kočičí žleb v Podkomorských lesích. Na potoku je několik vodních nádrží:

 

 

5. RYBNÍK U TŘECH MOSTKŮ

 

GPS 49.2720733N, 16.4892739E, o výměře 0,3 ha. Vodní nádrž opravená v roce 2012 slouží jako napajedlo pro zvěř chovanou v oboře – daňky, muflony – a ostatní zde žijící živočichy, zároveň je i pěkným doplňkem prostředí prastaré šlechtické obory s věkovitými buky (obora je pozůstatkem původně mnohem rozlehlejší obory patřící k hradu Veveří, jejíž část je dnes zatopena Brněnskou přehradou).

 

 

6. RYBNÍK ZA OBORNÍM PLOTEM

 

GPS 49.2775164N, 16.4866025E, o výměře 0,2 ha. Jihomoravské státní lesy vybudovaly v roce 1990 za vojenskou střelnicí v části „Obecní séčka“.

 

 

7. RYBNÍK POD KAPLÍ

 rybník pod kaplí.JPG

 

 

GPS 49.2869256N, 16.5013161E, o výměře 1,2 ha. Výstavba rybníka pod kaplí v lokalitě „Močidla“ byla dokončena v roce 1971. Z nádrže vytéká Batelovský potok západním směrem a v lokalitě Podhájí se vlévá do potoka Kuřimky.

V lednu roku 2010 zahájilo svou činnost Sdružení knínických rybářů. Jedná se o dobrovolné a neziskové sdružení, které vzniklo  za účelem správy rybníka "Pod kaplí" v Moravských Knínicích. Sdružení založili kníničtí občané. Organizace se zaměřuje na ochranu vodního díla a okolní přírody, zajištění rekreačního využití rybníka a propagaci rybářského sportu.  Všem, kteří mají zájem o rybářský sport podáme bližší informace v místní prodejně smíšeného zboží "u Helánů".

 

 

 

8. MOKŘAD KNĚŽÍ

 

GPS 49.29344241N, 16.488871106E. Mokřad na toku Kuřimky na údolní nivě pod Kněží horkou v Mezihoří byl postaven v letech 2021–2022.