Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Naučná stezka > Naučná stezka I. okruh > Významný krajinný prvek Čihadlo - zastavení 3

Významný krajinný prvek Čihadlo - zastavení 3

mapa Čihadlo

 

ČIHADLO

 

   
Plocha 1,5 ha se nachází 600 m jihovýchodně od obce Moravské Knínice, vpravo od polní cesty spojující Moravské Knínice a Jinačovice. 
 
K severu vybíhající, široce klenutý vrcholový hřbet, v nadmořské výšce 320 až 350 m, na podloží hornin brněnského masívu, biotitických granodioritů, s patrným starým vytěženým písečníkem.
 
Převážnou část plochy tvoří extensivní zatravněný třešňový sad. Mezi lemem lesa a sadem je úzký pruh zachovalých travobylinných lad. Vyskytuje se zde zvláště chráněný kozinec dánský, dále zde roste Genista pilosa, Chamaecytisus ratisbonensis a Calluna vulgarit. Na tato rostlinná společenstva je vázán výskyt teplomilné entomofauny.
V říjnu 1993 bylo zjištěno, že část lokality byla zorána a ponechána ladem a rostu na ní typické úhorní druhy.
            
Vzácné nebo chráněné rostliny této oblasti
 
Čilimník řezenský 4-7  
Kručinka chlupatá 4-  
Kozinec dánský     
Vřes obecný      
     
 
 

 

 

Z HISTORIE OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE
 
 
Doklady osídlení území pocházejí už ze starší doby kamenné.
 
První zmínku o obci je možné najít v listině z roku 1235, v níž papež Řehoř IX. vzal pod svou ochranu cisterciácký klášter v Předklášteří u Tišnova. Při této příležitosti papež zmiňuje obec Chieniz, jenž přináleží klášteru. 
 
V roce 1418 český král Václav IV. dává Knínice lénem Janu z Lomnice za jeho věrné služby.
 
Přívlastek „Moravské“ se objevuje teprve v roce 1437. V roce 1519 již celé Knínice patřily k panství veverskému. 
 

znak.jpg

 

pečet.jpgO významu obce svědčí také existence obecní pečeti. Pečeť nese ve znaku podrývák, což je staré zemědělské nářadí, sloužící ke kypření půdy a vinařský nůž.
 
Ze symbolů vychází  současný znak a prapor obce. 
 
Uprostřed vesnice stojí památkově chráněný kostel postavený v roce 1366 ve slohu gotickém a je zasvěcen  sv. Markétě. Obec byla samostatnou farností až do roku 1562 pak byla sloučena s farností kuřimskou.
V presbyteriu jsou dochovány vzácné fresky. Ve věži kostela jsou dva zvony z první pol. 16. století. 
 
kostel.jpg
kaple sv. Cyrila a Metoděje
Pozoruhodnou dominantou je památkově chráněný objekt kaple sv. Cyrila a Metoděje postavená v roce 1862. Obraz nad oltářem zachycuje příchod bratrů Cyrila a Metoděje do Velehradu na Moravě za časů krále Rastislava roku 863.
 
Na východním vjezdu do obce se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1856.
 
Nejstarším veřejným světským objektem byla původní budova školy postavená v roce 1811. Budova však v roce 1860 vyhořela při velkém požáru s celou řadou dalších domů. Nová škola byla postavena v centrální části obce vedle kostela v roce 1882, původně jako přízemní, nyní má tři podlaží. V letech 2008 – 2009 proběhla její celková rekonstrukce. škola
 
V obci je také mateřská škola postavená v šedesátých letech. Součástí je školní jídelna. 
sokolovnaBudova sokolovny byla postavena v roce 1922.