Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

 Zastupitelstvo obce 2022-2026.jpg

 

 

 

Složení

Zleva dole:      Monika Cobring, DiS., Ing. Jana Zemanová PhD., Mgr. Šárka Bořilová, PhD.

Zleva nahoře: Ing. Michal Kadlec, Jiří Helan, Martin Veselý, Jiří Hanák, Ing. Radek Přikryl,

                       Ing. Radek Hlaváček

  

 Jednací řád zastupitelstva obce 2018 - 2022

  

Starosta obce

 

Jiří Hanák -  Sdružení občanů Mor. Knínic - uvolněný           Úkoly zabezpečované starostou obce (.pdf)

Kontakt:  telefon   530 350 417

                 mobil   724 230 556 

                 e-mail:  starosta@moravskekninice.cz

  

 

Místostarostka obce

 

Ing. Jana Zemanová, Ph.D. - Sdružení občanů Mor.Knínic - neuvolněná         Úkoly zabezpečované místostarostou obce                 

Kontakt:  mobil    775 955 075

                 e-mail    mistostarosta@moravskekninice.cz 

  

 

Výbory

 

Finanční výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice podle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  2. plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce

 

Předseda výboru

Ing. Radek Hlaváček

Člen

Ing. Marie Kšicová

Člen

Ing. Michal Kadlec

 

 

Jednací řád finančního výboru - období 2018-2022 (.pdf 196 kB)

Plán činnosti FV 2018-2019 (.pdf 277 kB)

Plán činnost FV 2020 (.pdf 123 kB)

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2020 (.pdf 53 kB)

Plán činnosti FV 2021 (.pdf 41 kB)

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2021 (.pdf 50 kB)

 Plán činnosti FV 2022 (.pdf 39 kB)

 

 

Kontakt: mkninice@volny.cz

 

 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice podle § 119 pdst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  3. z pověření ZO kontroluje veřejný pořádek a oblast civilní ochrany

 

Předseda výboru

Mgr. Šárka Bořilová, Ph.D.

Člen

MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.

Člen

Ing. Radek Přikryl

 

 

 

Jednací řád kontrolního výboru 2018-2022 (.pdf 138 kB)

Plán činnosti KV 2018 - 2019(.pdf 194 kB)

Plán činnosti KV 2020 (.pdf 320 kB)

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020 (.pdf 59 kB)

Plán činnosti KV 2021 (.pdf 88 kB)

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2021 (.pdf 169 kB)

Plán činnosti KV 2022 (.pdf 84 kB)

 

 

Kontakt: mkninice@volny.cz

 

 

 

Komise

 

 

Komise stavební  

 

Předseda komise

 Ing. Petr Řezníček

Člen

 František Kšica

Člen

 Ing. Josef Simetinger

Člen

 Ing. Stanislav Krčma

Člen

 Bronislav Kurka

 

 

Zasedání komise se koná dle potřeby. Případná podání konzultujte elektronicky na e-mail  mkninice@volny.cz 

 

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů v souladu s Územním plánem obce Moravské Knínice. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvojových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb.

 

 

  

Komise životního prostředí  

 

Předseda komise

 

člen

 

člen

 

člen

 

členka

 

člen

 

 

  

Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem posuzování a předkládání doporučení ve věci  investičních záměrů, připravovaných projektů a koncepčních dokumentů, respektive jejich vlivu na životní prostředí obce Moravské Knínice. Komise také projednává podněty občanů, podnikatelských subjektů a pracovníků městského úřadu  o kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních i soukromých pozemcích.

Kontakt: mistostarosta@moravskekninice.cz

 

 

 

Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti

 

  

Předsedkyně

 

člen

 

členka

 

členka

 

člen

 

člen

 

 

  

Komise se zabývá problematikou kultury, sportu a sociálních záležitostí v obci Moravské Knínice, pořádání a organizací kulturních a sportovních akcí obcí.

Kontakt: mkninice@volny.cz