Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

 Zastupitelstvo obce 2018-2022

 

 

 

Složení

Zleva dole: Ing. et Ing. Magdalena Langerová, MVDr. Ivana Koláčková PhD., Ing. Jana Zemanová PhD.

Zleva nahoře: Jiří Helan, Jiří Hanák, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma

 

 

 Jednací řád zastupitelstva obce 2018 - 2022

 

 

Starosta obce

 

Jiří Hanák -  Sdružení občanů Mor. Knínic - uvolněný

Kontakt:  telefon   530 350 417

                 mobil   724 230 556 

                 e-mail:  starosta@moravskekninice.cz

 

Úkoly zabezpečované starostou obce (.doc 25,5kB)

 

 

 

Místostarosta obce

 

Jiří Helan - Sdružení občanů Mor.Knínic - neuvolněný                  

Kontakt:  mobil    725 048 170

                 e-mail    mkninice@volny.cz

 

 

 

 

 

Výbory

 

Finanční výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce

 

Předseda výboru

Pavel Kaláb

Člen

Ing. Marie Kšicová

Člen

Ing. Magdalena Langerová

 

 

 

 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice

Podle § 119 pdst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
c) z pověření ZO kontroluje veřejný pořádek a oblast civilní ochrany

 

Předseda výboru

MVDr. Ivana Koláčková Ph.D.

Člen

Ing. Jana Zemanová

Člen

Ing. Šárka Bořilová

 

Jednací řád kontrolního výboru 2018-2022 (.pdf  137 kB)

Plán činnosti KV (.pdf 194 kB)

 

 

 

Komise stavební

 

Zasedání komise se koná dle potřeby. Případná podání konzultujte elektronicky na e-mail  mkninice@volny.cz 

 

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů v souladu s Územním plánem obce Moravské Knínice. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvojových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb. Projednává žádosti občanů, podnikatelských subjektů a obce o kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

Předseda komise

 Ing. Petr Řezníček

Člen

 František Kšica

Člen

 Ing. Josef Simetinger

Člen

 Ing. Stanislav Krčma

Člen

 Bronislav Kurka

 

 

 

 

 

 

Komise životního prostředí  

 

 

Předseda komise Jiří Helan
člen Vít Helán
člen Martin Veselý
člen Ivoš Kučera
členka Ing. Jana Zemanová Ph.D.
člen Ing. Stanislav Krčma

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem posuzování a předkládání doporučení ve věci  investičních záměrů, připravovaných projektů a koncepčních dokumentů, respektive jejich vlivu na životní prostředí obce Moravské Knínice. Komise také projednává podněty občanů, podnikatelských subjektů a pracovníků městského úřadu  o kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních i soukromých pozemcích.

 

 

 

Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti

 

 

 

 

Předsedkyně Ing. et Ing. Magdalena Langerová
člen Ing. Radek Přikryl
členka Mgr. Zuzana Jandorová
členka Marcela Pelikánová
člen MUDr. MBA Jozef Toldy
člen Bc. Ondřej Lidmila

 

  

Komise se zabývá problematikou kultury, sportu a sociálních záležitostí v obci Moravské Knínice, pořádání a organizací kulturních a sportovních akcí obcí.