Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

 Zastupitelstvo obce 2018-2022

 

 

 

Složení

Zleva dole: Ing. et Ing. Magdalena Langerová, MVDr. Ivana Koláčková PhD., Ing. Jana Zemanová PhD.

Zleva nahoře: Jiří Helan, Jiří Hanák, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma

  

 Jednací řád zastupitelstva obce 2018 - 2022

  

Starosta obce

 

Jiří Hanák -  Sdružení občanů Mor. Knínic - uvolněný           Úkoly zabezpečované starostou obce (.pdf)

Kontakt:  telefon   530 350 417

                 mobil   724 230 556 

                 e-mail:  starosta@moravskekninice.cz

  

 

Místostarosta obce

 

Jiří Helan - Sdružení občanů Mor.Knínic - neuvolněný         Úkoly zabezpečované místostarostou obce                 

Kontakt:  mobil    725 048 170

                 e-mail    mistostarosta@moravskekninice.cz 

  

 

Výbory

 

Finanční výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice podle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  2. plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce

 

Předseda výboru

Pavel Kaláb

Člen

Ing. Marie Kšicová

Člen

Ing. Magdalena Langerová

 

 

Jednací řád finančního výboru - období 2018-2022 (.pdf 196 kB)

Plán činnosti FV 2018-2019 (.pdf 277 kB)

Plán činnost FV 2020 (.pdf 123 kB)

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2020 (.pdf 53 kB)

Plán činnosti FV 2021 (.pdf 41 kB)

 

 

 

Kontakt: mkninice@volny.cz

 

 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice podle § 119 pdst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  3. z pověření ZO kontroluje veřejný pořádek a oblast civilní ochrany

 

Předseda výboru

MVDr. Ivana Koláčková Ph.D.

Člen

Ing. Jana Zemanová

Člen

Mgr.. Šárka Bořilová

 

 

 

Jednací řád kontrolního výboru 2018-2022 (.pdf 138 kB)

Plán činnosti KV 2018 - 2019(.pdf 194 kB)

Plán činnosti KV 2020 (.pdf 320 kB)

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020 (.pdf 59 kB)

Plán činnosti KV 2021 (.pdf 88 kB)

 

 

Kontakt: mkninice@volny.cz

 

 

 

Komise

 

 

Komise stavební  

 

Předseda komise

 Ing. Petr Řezníček

Člen

 František Kšica

Člen

 Ing. Josef Simetinger

Člen

 Ing. Stanislav Krčma

Člen

 Bronislav Kurka

 

 

Zasedání komise se koná dle potřeby. Případná podání konzultujte elektronicky na e-mail  mkninice@volny.cz 

 

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů v souladu s Územním plánem obce Moravské Knínice. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvojových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb.

 

 

  

Komise životního prostředí  

 

Předseda komise

Jiří Helan

člen

Vít Helán

člen

Martin Veselý

člen

Ivoš Kučera

členka

Ing. Jana Zemanová Ph.D.

člen

Ing. Stanislav Krčma

 

  

Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem posuzování a předkládání doporučení ve věci  investičních záměrů, připravovaných projektů a koncepčních dokumentů, respektive jejich vlivu na životní prostředí obce Moravské Knínice. Komise také projednává podněty občanů, podnikatelských subjektů a pracovníků městského úřadu  o kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních i soukromých pozemcích.

Kontakt: mistostarosta@moravskekninice.cz

 

 

 

Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti

 

  

Předsedkyně

Ing. et Ing. Magdalena Langerová

člen

Ing. Radek Přikryl

členka

Mgr. Zuzana Jandorová

členka

Marcela Pelikánová

člen

MUDr. Jozef Toldy MBA

člen

Bc. Ondřej Lidmila

 

  

Komise se zabývá problematikou kultury, sportu a sociálních záležitostí v obci Moravské Knínice, pořádání a organizací kulturních a sportovních akcí obcí.

Kontakt: mkninice@volny.cz