Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodaj

Zpravodaj obce Moravské Knínice

Periodický tisk územního samosprávného celku.

Měsíčník

Místo vydávání:  Obec Moravské Knínice

Evidenční číslo: MK ČR E 23928

Vydavatel: OBEC Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34  Moravské Knínice IČ 00488216

Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín

 

Již 32 let Obec Moravské Knínice informuje své občany prostřednictvím zpravodaje obce o současnosti i historii obce, činnosti zájmových organizací, plánovaných či již uskutečněných akcích a dalších zajímavostech.

 

První číslo Zpravodaje Obce Moravské Knínice vyšlo v březnu 1993 a od této doby vychází pravidelně jednou za měsíc v rozsahu 8-20 stran formátu A5 a nákladu 390 ks. Do každého domu v obci je dodáván bezplatně.

 

Zpravodaj vychází koncem každého měsíce.

 

Příspěvky do zpravodaje mohou být zasílány v elektronické podobě ve formátu Word, Word 1997 - 2003, Excel, Excel 1997 - 2003, PDF, JPG, JPEG. 

 

Příspěvky mohou být zasílány vždy do 15 každého měsíce, e-mailem na adresu zpravodaj@moravskekninice.cz

 

Vydavatel si vyhrazuje právo případně upravit rozměr článku (příspěvku) či fotky z důvodu sestavení strany zpravodaje. Vydavatel si vyhrazuje právo upravit gramaticky text článku do podoby podle platných pravidel českého pravopisu. Pokud je pravopisná odlišnost výslovným přáním inzerenta, musí na to předem upozornit. Vydavatel si vyhrazuje právo článek uveřejnit dle potřeby. 

 

Ročník XI rok 2003 - ročník XVII rok 2013 zašleme na požádání ve formátu .pdf

 

Ročník XXII - rok 2014 - pouze textová část

 

Ročník XXIII - rok 2015 - pouze textová část

 

 Ročník XXIV - rok 2016

 

Ročník XXV - rok 2017

 

Ročník XXVI - rok 2018

 

Ročník XXVII - rok 2019

 

 

Ročník XXVIII - rok 2020

 

 

 

Ročník XXIX - rok 2021

 

 

Ročník XXX - rok 2022

 

 

Ročník XXXI - rok 2023

 

 

Ročník XXXII - rok 2024