OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL pro rok 2016 - 2017

Datum konání: 30. 9. 2017

rozvrh cvičebních hodin 2016-2017INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Datum konání: 1. 12. 2016

Začínáme od 1. prosince!

 

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnických osob.

 

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

 

Kdy se začne evidovat?

  • prosince 2016 (1. fáze) – ubytovací a stravovací služby

  1. března 2017 (2. fáze – maloobchod a velkoobchod

  1. března 2018 (3. fáze) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství

  1. června 2018 (4. fáze) – vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?

Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na: www.etrzby.cz   ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB a neziskové organizace

Datum konání: 1. 12. 2016

Neziskové organizace

Specifika evidování v případě neziskových organizací.

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420 občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností poplatník evidovat nebude.

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny.
Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou uvedeny v připravované metodice Finanční správy.

V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení.
Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.UPOZORNĚNÍ NA OŘEZ DŘEVIN

Datum konání: 31. 10. 2016

ořez dřevinDEN DĚTÍ A KONÍ

Datum konání: 8. 10. 2016

den dětí a koníŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Datum konání: 7. 10. 2016

Žádost o vydání voličského průkazu - senát 2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Datum konání: 7. 10. 2016

Žádost o vydání voličského průkazu - kraj 2016VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A VOLBY DO SENÁTU

Datum konání: 7. 10. 2016 - 15. 10. 2016

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstev krajů.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo.

Ve dnech 14. a 15. října 2016 se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR II. kolo.

 ČLENSKÝ A ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 1. 10. 2016

Upozorňujeme členy Sokola Moravské Knínice na povinnost zaplacení členských příspěvků na rok 2016.

 

ROZDĚLENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY DLE VĚKU - směrnice ČOS k výběru členských příspěvků

Příspěvek

Děti do 5 let 

Děti od 6 do 17 let 

Dospělí od 18 do 64 let

Senioři od 65 let

 Senioři od 80 let

Členský

 0

 100,-

500,-

100,-

0

Oddílový

 0

 300,-

500,-

300,-

0

celkem

0

400,-

1.000,-

400,-

0

Člen Sokola, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský poplatek (je tzv. přispívající člen). Člen Sokola, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo některé cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek. Děti do 5 let - předškoláci - neplatí žádný příspěvek, zákonný zástupce však musí vypsat za dítě přihlášku, aby se na dítě vztahovalo pojištění za úraz. 

Jak se stát členem Sokola? Stačí řádně vyplnit přihlášku, a přinést matrikářce Sokola

Členský a oddílový poplatek zaplaťte převodem na účet knínického Sokola 1343212309/0800, v.s. 2016, zpráva pro příjemce: jméno+příjmení plátceFOLKLORNÍ KROUŽEK SOTŮREK

Datum konání: 1. 10. 2016

sotůrek