OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

894  (k 1.1.2015)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

300 (k 1.1.2015)

VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P

Datum konání: 31. 12. 2015

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu.

Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do 31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením". Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 800 – 1200, 1300 – 1700, úterý a čtvrtek 800 – 1100.

CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR

Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.

VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP na formuláři žádosti.

Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.

Mgr. Eliška Škrancová

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně

Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)

Brno 602 00

Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214

Emai: poradnabrno@nrzp.cz

Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 – 12:00


Autor: oú Publikováno 1. 7. 2015 9:12

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum konání: 25. 9. 2015

Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek 25.9.205 od 16:00 do 17:00 hodin. Stanoviště pod obecním úřadem v ulici Pod Školou.


Autor: oú Publikováno 24. 8. 2015 10:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

PODZIMNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Datum konání: 24. 9. 2015 - 25. 9. 2015

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 24.9. do pátku 25.9.2015 pod obecním úřadem v ulici Pod Školou.


Autor: oú Publikováno 24. 8. 2015 10:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Datum konání: 21. 9. 2015

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 21.9.2015 v době od 7:15 do 17:00 hodin.

Bez napětí bude:

  • trafostanice ÚVOZ - ulice Úvoz, část ul. Horní branka od č.p. 84 po č.p. 130 a 32 včetně
  • trafostanice VOJENSKÁ STŘELNICE
  • trafostanice OKŘÍNEK - ulice Pod Strážnou, Na Okřínku, U Hájenky, U Školky a část ul. Horní branka od konce obce po č.p. 125
  • trafostanice U JÁNEČKA - ulice U Jánečka, část ulice Kuřimské od č.p. 168 a 41 na konec obce směrem na Kuřim
  • trafostanice PILA

 


Autor: e.on Publikováno 24. 8. 2015 11:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

POUŤ NA VRANOV

Datum konání: 20. 9. 2015

pouť na vranov


Autor: mk Publikováno 24. 8. 2015 11:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Datum konání: 15. 9. 2015

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve ÚTERÝ 15.9.2015 v době od 7:15 do 17:00 hodin.

Bez napětí bude celá obec Moravské Knínice.


Autor: e.on Publikováno 24. 8. 2015 11:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Datum konání: 10. 9. 2015

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 10.9.2015 v době od 7:15 do 17:00 hodin.

Bez napětí bude celá obec Moravské Knínice.


Autor: e.on Publikováno 24. 8. 2015 11:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

NABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 3. 9. 2015

Společnost TE Connectivity v Kuřimi, výrobce konektorů a kabeláže pro automobilový průmysl, nabízí zájemcům o zaměstnání možnost nahlédnout přímo do provozu firmy. Den otevřených dveří pro zájemce o práci s komentovanou prohlídkou závodu se koná ve čtvrtek 3. září v 16 hod. Zájemci potvrdí svou účast na tel. čísle 541 165 541 nebo e-mailem na dod@te.com.

Adresa firmy: TE Connectivity, K AMP 1293, Kuřim, 664 34.“


Publikováno 24. 8. 2015 10:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ K 1.9.2015

Datum konání: 1. 9. 2015

Jízdní řád linky 312 - Kuřim - Moravské Knínice - Veverská Bítýška - Tišnov

Jízdní řád vlakové linky S3 - Žďár nad Sázavou - Tišnov - Kuřim - Brno - Břeclav

Jízdní řád linky 311 - Kuřim - Drásov - Tišnov

Jízdní řád linky 314 - Tišnov - Kuřim

 


Autor: kordis Publikováno 27. 8. 2015 9:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ČÁSTEČNÉ UKONČENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY S3 a R3

Datum konání: 1. 9. 2015

Od úterý 1. září 2015 bude znovu umožněn průjezd vlakových linek S3 a R3 na trati mezi Brnem hlavním nádražím, Brnem-Královým Polem a Kuřimí.

Na trati však budou nadále pobíhat dokončovací práce, proto nemůže být provoz obnoven v plném rozsahu, ale pouze v omezeném režimu. Bude zavedeno následující dopravní řešení:

Vlaky linky R3 (tedy rychlíky Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod) pojedou od 1. 9. 2015 podle standardního jízdního řádu. Vzhledem k dokončovacím pracem však budou získávat v první polovině září zpoždění 10 – 15 minut v obou směrech. Od poloviny září zpoždění nepřesáhnou 5 minut, výluka bude v plném rozsahu ukončena 12. října.

Vlaky linky S3 (tedy osobní vlaky Břeclav – Brno – Tišnov – Žďár nad Sázavou) pojedou podle standardního jízdního řádu – tzn. v pracovní dny v odjezdech z Tišnova do Brna hl. n. v celou a o půl, z Brna hl. n. do Tišnova v cca xx:23 a xx:53. Z důvodu pokračujících prací však budou získávat v první polovině září v obou směrech zpoždění do 10 minut a zpoždění se budou přenášet i na trať Brno – Břeclav, kde v úseku Modřice – Hrušovany u Brna mohou dosáhnout až 15 min. Vlaky S3 směr Tišnov, před kterými v čase xx:20 bude z Hlavního nádraží odjíždět rychlík R3 směr Tišnov, budou mít v Kuřimi zpoždění mezi 10 a 15 minutami. Od poloviny září zpoždění nepřesáhnou 5 minut, výluka bude v plném rozsahu ukončena 12. října.

Vlaky S3 jezdící ve špičkách pracovních dnů v doplňkové síti – tedy v cca ve čtvrt a třičtvrtě z Tišnova do Brna, budou až do 12. října provozovány pouze v úseku Tišnov – Brno-Královo Pole. Až do 12. října tedy nepojedou na Hlavní nádraží. Z Králova Pole do Tišnova budou odjíždět v časech cca xx:23 a xx:51. V Králově Poli bude možné přestoupit na spoje tramvaje P6 k Hlavnímu nádraží případně na tramvaj 6 směr Česká. Odjezdy tramvají linky P6 z Králova Pole na hlavní nádraží budou přibližně 5 minut po příjezdu vlaku.

Dotčeny budou i vlaky S2 jezdící v trase Brno – Blansko – Letovice. Na nich budou v pracovní dny zachovány vlaky pravidelné sítě odjíždějící z Hlavního nádraží směr Blansko v celou a o půl a zpět z Blanska do Brna ve stejných časech. Nadále a to až do 15. října však zůstanou mimo provoz vlaky doplňkové sítě odjíždějící z Brna nebo Blanska přibližně ve čtvrt a třičtvrtě. Až do 15. října bude tedy zachován stejný jízdní řád jako o prázdninách. Vlaky budou posíleny, aby nedocházelo ke kapacitním problémům. Na linkách S2 a R2 může docházet ke zpožděním do 5 min. Zpoždění linky S2 se mohou přenášet i do úseku Brno hl.n. – Křenovice hor. n.

K 1. září 2015 skončí provoz autobusových linek xS3, xR3, 304 a linky 311 a 312 budou ukončeny stejně jako dříve v Kuřimi.

Nové jízdní řády budou postupně uveřejňovány.


Autor: kordis Publikováno 27. 8. 2015 9:03
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář