OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Datum konání: 1. 12. 2016

Začínáme od 1. prosince!

 

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnických osob.

 

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

 

Kdy se začne evidovat?

  • prosince 2016 (1. fáze) – ubytovací a stravovací služby

  1. března 2017 (2. fáze – maloobchod a velkoobchod

  1. března 2018 (3. fáze) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství

  1. června 2018 (4. fáze) – vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?

Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na: www.etrzby.cz   ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB a neziskové organizace

Datum konání: 1. 12. 2016

Neziskové organizace

Specifika evidování v případě neziskových organizací.

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420 občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností poplatník evidovat nebude.

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny.
Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou uvedeny v připravované metodice Finanční správy.

V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení.
Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.CESTOVÁNÍ S DĚTMI - DOKLADY

Datum konání: 31. 8. 2016

cestování s dětmicestování s dětmi 2PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Datum konání: 18. 7. 2016

Srdečně zveme děti z Moravských Knínic

ve věku 6 – 18 let na jezdecký výcvik a činnost kolem koní, v termínech

I. 18. 7. – 22. 7. 2016      a      II. 25. 7. – 29. 7. 2016

v areálu bývalé vojenské střelnice v čase 8 – 16 hod.

 

V ceně 2700,- Kč je zahrnut odborný jezdecký výcvik, vyjížďky do přírody, zacházení a péče o koně, teoretická výuka, dopolední i odpolední svačina, oběd, celodenní pitný režim a poutavý doprovodný program. Vše pod dohledem zkušených instruktorek s platnou cvičitelskou licencí České jezdecké federace.

Podrobné informace a přihlášky: helanovahana@seznam.cz         

 Těšíme  se  na  vás! LESNÍ TÁBOR NA MLÝNĚ

Datum konání: 16. 7. 2016

lesní táborMARKÉTSKÉ KROJOVANÉ HODY

Datum konání: 15. 7. 2016 - 17. 7. 2016

Markétské krojované hodyPRÁZDNINOVÁ KOMPLIKACE V DOPRAVĚ

Datum konání: 30. 6. 2016

V měsíci červenci bude probíhat oprava silniční komunikace I/43 (Kuřim) mezi Podlesím a křižovatkou u kuřimské věznice. Provoz na této komunikaci bude možný pouze ve směru Brno -> Svitavy. V opačném směru, tzn. od Svitav do Brna, povede veškerá doprava včetně autobusů centrem Kuřimi. Lze proto očekávat přetížení komunikací v městě Kuřimi a výrazná zpoždění individuální dopravy i autobusových linek.

 

Proto JMK, v období mezi 7. červencem a 3. srpnem v ranní špičce doobjednal posilové vlaky mezi (Tišnovem) Kuřimí a Brnem-Královým Polem, které zajistí spojení i v případě výraznějších zpoždění autobusů. V uvedeném období se doporučuje pro dopravu mezi Tišnovem, Kuřimí a Brnem využívat přednostně vlaky. Ty nebudou uzavírkami komunikací postiženy.

 MUDr. CHALUPSKÁ

Datum konání: 27. 6. 2016 - 10. 7. 2016

oznamuje dovolenou od 27.6. do 10.7.2016. Zastupuje MUDr. Tírová.Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Datum konání: 27. 6. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání ZOGALERIE SKLENĚNKA ZVE

Datum konání: 26. 6. 2016

V galerii v Březině můžete až do 26. června zhlédnout prodejní výstavu obrázků pražské malířky Emmy Srncové a její dcery Barbory Srncové. Otevřeno o víkendech 11.00–17.00 hod.