OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Datum konání: 1. 12. 2016

Začínáme od 1. prosince!

 

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnických osob.

 

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

 

Kdy se začne evidovat?

  • prosince 2016 (1. fáze) – ubytovací a stravovací služby

  1. března 2017 (2. fáze – maloobchod a velkoobchod

  1. března 2018 (3. fáze) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství

  1. června 2018 (4. fáze) – vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?

Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na: www.etrzby.cz   ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB a neziskové organizace

Datum konání: 1. 12. 2016

Neziskové organizace

Specifika evidování v případě neziskových organizací.

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420 občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností poplatník evidovat nebude.

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny.
Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou uvedeny v připravované metodice Finanční správy.

V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení.
Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.UPOZORNĚNÍ NA OŘEZ DŘEVIN

Datum konání: 31. 10. 2016

ořez dřevinŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Datum konání: 7. 10. 2016

Žádost o vydání voličského průkazu - senát 2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Datum konání: 7. 10. 2016

Žádost o vydání voličského průkazu - kraj 2016VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A VOLBY DO SENÁTU

Datum konání: 7. 10. 2016 - 15. 10. 2016

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstev krajů.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo.

Ve dnech 14. a 15. října 2016 se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR II. kolo.

Kdo z občanů starších 18ti let by měl zájem v těchto dnech pracovat jako člen okrskové volební komise, přihlaste se na Obecním úřadě Moravské Knínice, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Pracovní i platové podmínky budou sděleny obratem.VÝZVA - POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Datum konání: 1. 10. 2016

 

K 1. říjnu letošního roku vstupuje v účinnost novela přestupkového zákona, která pevně stanoví dobu nočního klidu na dobu mezi 22. a 6. hodinou.  Zároveň dává tato novela obcím možnost stanovit výjimky pro pořádání konkrétních kulturních a společenských akcí obecně závaznou vyhláškou, nicméně výčet akcí trvajících přes 22. hodinu a produkujících slyšitelný hluk musí být přímo ve vyhlášce (koncert, oslava – i rodinná, apod.).

 

Z tohoto důvodu žádáme občany o nahlášení všech kulturních a společenských akcí, které plánují pořádat od 1. 10. 2016 do konce roku 2017, případně se konají každoročně v jednoznačně datovatelném období (silvestr, velikonoce apod.) nebo je jejich datum vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Stejně tak prosíme i o nahlášení akcí rodinných, protože vyhláška se týká i soukromých oslav, které mohou být slyšitelné na veřejných prostranstvích (např. oslavy na zahradách, apod.). Dosud stačilo akce nahlásit předem na městském úřadě, nově nyní musí být přímo součástí vyhlášky, kterou schvaluje zastupitelstvo obce a proces přípravy a schválení je přesně stanoven zákonem, včetně termínů, které je nutné dodržet (vyvěšení na úřední desce apod.).

Žádáme proto občany, aby plánované akce nahlásili nejpozději do pátku 16. září 2016 na elektronickou adresu mkninice@volny.cz , aby mohla být nová vyhláška zpracována do nejbližšího následujícího zasedání zastupitelstva obce.

Za porušení vyhlášky a pořádání neohlášené akce, při které dojde k rušení nočního klidu po 22. hodině, hrozí organizátorům pokuta až 5 000 Kč nebo dokonce zákaz pobytu v obci.11. ročník ŠPALCYKLOBOJ

Datum konání: 28. 9. 2016

Zveme Vás na CYKLISTICKÝ VÍCEBOJ (jízda zručnosti, pomalosti a na čas) PRO DĚTI OD 4 DO 16 LET. Místo konání - bývalá vojenská střelnice v Moravských Knínicích.

Datum konání – středa 28.9.2016. Prezentace závodníků v 13:30 hodin. Start soutěží - 14:00 hodin. Povinná výstroj – HELMA. Občerstvení zajištěno v místě konání vícebojePŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Datum konání: 21. 9. 2016

přerušení dodávky el.energieBURČÁKOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALE

Datum konání: 17. 9. 2016

BURČÁKOVÝ TURNAJ