OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

AKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 1. 1. 2017

1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, malý sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, šatna u tenisové klubovny, chodba u tenisové klubovny, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :

  • Jednotná cena ………   1.000,--Kč/hod za dobu konání produkce 

2. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50):

  • Jednotná cena ………   2.000,-Kč/akci 

3. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  180,--Kč/hod

4. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (malý sál, jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  120,--Kč/hod

Do budovy sokolovny na cvičební hodiny dle platného rozvrhu má přístup pouze člen TJ SOKOL, který zaplatil členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Jak se stát členem Sokola?  Stačí řádně vyplnit přihlášku, přinést ji matrikářce Sokola nebo zaslat naskenované e-mailem a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Přihláška je k dispozici na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice  

Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok

Česká obec sokolská zvýšila od 1.1.2017 členský příspěvek pro mládež a seniory na 250,-Kč, pro dospělé na 550,-Kč 

Příspěvek

Děti 0 – 6let včetně

Děti 7 - 18 let

včetně

Dospělí 19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

250

250,-

550,-

250,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

  1. Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek.

  2. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

  3. Člen Sokola, mládež od 7 do 18 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

  4. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen).

  5. Člen Sokola, dospělí od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.

  6. Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku

Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.

 

 OPRAVUJEME SOKOLOVNU Z DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Datum konání: 31. 12. 2016

Rada Jihomoravského kraje  vyhlásila pro rok 2016  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji".  Příjem žádostí byl od 15. 2. do 29. 2. 2016. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt - Oprava střechy na severní a západní straně budovy sokolovny Moravské Knínice.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byla schválena, smlouva o přidělení dotace podepsána 25.8.2016.

Větší část střechy na budově sokolovny z roku 1922 byla v havarijním stavu. Menší část střechy z roku 1953, kdy byla sokolovna rozšířena, byla rovněž v nevyhovujícím stavu.

Střešní krytina byla značně rozpraskaná, taškami protékalo na střešní konstrukce, které byly napadeny plísněmi a houbami. Popraskané tašky sice byly pravidelně vyměňovány, ale i při opatrné výměně byly vždy poškozeny okolní tašky, které se musely následně také vyměnit.

Zatékalo také na stropy sokolovny. Zatečené mapy na stropech jsou nevzhledné a navíc se loupala malba a někde i omítka.

Výbor Sokola v předstihu již 14. 1. 2016 vydal Výzvu k podání nabídky na zakázku TJ SOKOL Moravské Knínice – Rekonstrukce střechy na budově sokolovny Moravské Knínice. Dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek bylo osloveno 5 uchazečů Uchazeči podávali své nabídky do 4. 2. 2016. Celkem podali své nabídky 3 uchazeči. 9. 2. 2016 proběhlo hodnocení podaných nabídek. Firma, která měla provádět opravu střechy – Dalibor Horák, s.r.o. -  byla vybraná.  Předpoklad zahájení akce byl 15. 4. 2016. Předpoklad ukončení akce 31.10.2016.

 

TJ SOKOL vyhlásil výběrové řízení s úmyslem opravit celou střechu. Pouze na část střechy, na severní a západní straně budovy požadoval dotaci z Jihomoravského kraje. Cílem projektu bylo opravit střechu na severní a západní straně budovy U střechy se nejprve provedly demontáže krytiny, klempířských prvků, hromosvodu, střešních latí. Tesařské konstrukce byly ošetřeny, položena byla pojistná hydroizolace, připevněny se kontralatě, latě a provedena byla  montáž krytiny, vč. hřebenáčů, nároží a klempířských konstrukcí.

 

Výše uvedené práce a opravy probíhaly od 18. dubna  po celé léto. Poslední faktura byla proplacena 7. září.

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na 272.268,-Kč. 8.9.2016 obdržela jednota na účet 160 tisíc Kč ze schválené dotace, což je 58,77% předpokládaného financování projektu. Celkové náklady na opravu severní a západní části střechy činily 283.260,-Kč. Částku 123.260,-Kč Sokol doložil z dotace od Obce Moravské Knínice

Děkujeme za poskytnutou podporu!