Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3

Projekt PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ KNÍNICE

Datum konání: 30. 6. 2018

propagace dotace MŠProjekt Přístavba MŠ Moravské KníniceZÁPISY DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum konání: 10. 4. 2018 - 3. 5. 2018

Zápisy do základní a mateřské školy

Změny ve vyhlášce, která platí od 1. září 2016 se  týkají především termínů zápisů do mateřské a základní školy.

MŠ zajišťuje vzdělávání zpravidla pro děti od 3 do 6 let, pro děti od 2 let do zpravidla 6 let nejdříve však 1.9.2020

 • Zápis do MŠ proběhne 3. května 2018 od 13:00 – 16:00 v základní škole

 • Zápis do ZŠ proběhne 10. dubna 2018 v době od 13:00 v základní škole.

  Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce.  

  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce, jinak hrozí pokuta 5.000 Kč z důvodu zanedbání povinné školní péče.Poplatky na rok 2018 vybírané obecním úřadem

Datum konání: 31. 3. 2018

Od 22. ledna roku 2018 bude zahájen výběr poplatků pro nadcházející rok.

 

Poplatek za svoz odpadů……………………..... 550,-Kč/osobu/rok

Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – svoz odpadů + příjmení plátce + počet osob, za které je placeno.  Nebo platba v hotovosti na obecním úřadě.

 

Poplatek ze psa ……………………………….       60,-Kč/1 pes (senioři 30,-/1 pes)

Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – poplatek ze psa + příjmení plátce + počet psů, za které je placeno. Lze zaplatit také v hotovosti na obecním úřadě.

 

Upozorňujeme, že poplatky musí být zaplaceny do 31.3.2018Konkurs Město Kuřim

Datum konání: 30. 3. 2018

MěSTO KUŘIM

vyhlašuje

KonkurS

na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

 

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 • znalost školské problematiky a školských předpisů;
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

 

K přihlášce přiložte:

 • písemnou přihlášku ke konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky výše uvedené základní školy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem, případně e-mailovou adresou a s vlastnoručním podpisem;

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem, případně e-mailovou adresou a s vlastnoručním podpisem;
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran);
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971);
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců);

 

Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy je od 01. 08. 2018.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 03. 2018 11:00 hod. na adresu: město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo přímo na podatelnu MěÚ Kuřim.

 

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě, ale ve stanovené lhůtě již musí být doručena na podatelnu. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Na horní okraj obálky prosím napište přesný název základní školy (dle rejstříku škol a školských zařízení), na kterou přihlášku podáváte.

 

Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!

 

Vyvěšeno: 16. 02. 2018

Sňato:  30. 03. 2018                JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum konání: 16. 3. 2018

 

 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 16.3.2018 od 16 do 17 hodin pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou.

Nebezpečný odpad: léky, zbytky barev, olejů, kyselin, zásad, jiných chemikálií a nádoby jimi znečištěné, zbytky stolního oleje z kuchyně, zářivky a výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), pneumatiky pouze bez disků, elektrospotřebiče (chladničky a mrazničky, televizory, počítače, monitory, notebooky, rádia, mikrovlnné trouby).JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Datum konání: 15. 3. 2018 - 16. 3. 2018

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 15.3.2018 do pátku 16.3.2018 pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou

Velkoobjemový odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo, keramiku, porcelán, zrcadla, novodur. Do kontejnerů na velkoobjemový odpad nepatří: nefunkční sporáky, ohřívače vody, pračky a ostatní objemné elektrospotřebiče, stavební suť, zemina, kameny,  žhavé a výbušné látky, látky žíravé, uhynulá zvířata. Elektrospotřebiče můžete přinést, ale neházet do kontejneru. Popř. je nechte až na sběr železného šrotu. Ten provedou kníničtí stárci v měsíci červnu.ŘEŠÍTE VOLBU POVOLÁNÍ

Datum konání: 28. 2. 2018

Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí

 

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.

 

Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

 

Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

 

Co dělá kariérový poradce?

Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.

 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

 

Udělejte první krok

Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

 

 

Martina Milotová

Kariérová poradkyně - Brno

milotova@vzdelavanivsem.cz

+420 702 157 701

www.vzdelavanivsem.cz

 UPOZORNĚNÍ NA NEKALÉ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ, kteří se opět pohybují v obci

Datum konání: 28. 2. 2018

Upozorňujeme občany , že v obci se opět objevili podomní tzv. "obchodníci či nabízeči služeb" - kteří lákají zákazníky k jiným energetickým distribučním společnostem.

 

V obci platí obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje. Tímto prodejem je myšleno nejen nabízení různého zboží, ale také nabídka různých služeb.

 

Jestliže u Vás zazvoní nějaký nezvaný "podomní obchodník" nikdy s ním žádnou dohodu neuzavírejte, smlouvu nepodepisujete, nikdy mu nedávejte žádné svoje faktury za vyúčtování elektřiny, vody nebo plynu. Upozorněte jej na skutečnost, že poskytování služeb " na ulici je v obci zakázáno a ihned volejte Policii ČR telefonní číslo 158, s tím, že se v obci pohybuje podomní prodejce i přesto, že v obci platí zákazová vyhláška.

 

OZV 1/2014

Čl. 1 Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky

Předmětem této vyhlášky je zákaz podomního prodeje na území obce Moravské Knínice Cílem této vyhlášky je zvýšit bezpečnost obyvatel obce Moravské Knínice.

 

Čl. 2 Vymezení pojmů

Podomním prodejem se rozumí: nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování služeb fyzickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami potencionálním uživatelům v objektech určeným k bydlení.KONTEJNERY NA ODPAD ZE ZAHRAD

Datum konání: 28. 2. 2018

Kontejnery na odpad ze zahrad byly na svých stanovištích k dispozici do konce měsíce listopadu. Poté byly uskladněny na zimním stanovišti. Jediný kontejner na odpad ze zahrad je občanům k dispozici na stanovišti u fotbalového hřiště v ulici U Sokolovny.INFORMACE PRO UŽIVATELE TKR

Datum konání: 31. 1. 2018

Mnoho občanů chodí na obecní úřad s otázkou, proč mu nefunguje správně vysílání místní kabelovky.

V posledních měsících provozovatel upravuje vysílání TKR a postupně ruší všechny programy vysílané v analogu. Tyto programy je možné naladit v digitálním vysílání. Kdo nemá televizor s možností digitálního příjmu, musí si pořídit tzv. septobox.

Všichni ti, kterým nevysílají některé programy - znovu na Vašem televizoru nastavte funkci automatického ladění a nechte, aby přístroj naladil všechny programy, které jsou aktuálně v místním kabelovém rozvodu k dispozici.

 

 Novější 1 3

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

18. 2. Gizela

Zítra: Patrik

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

468082