Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Datum konání: 31. 12. 2023Kotlíkové dotace

Datum konání: 31. 3. 2019

kotlíkové dotace Ikotlíkové dotace IINABÍDKA PRÁCE - KUŘIM

Datum konání: 18. 1. 2019

Volné místo - kulturní referent/ka

 

Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace, vyhlašuje výzvu na obsazení volného místa kulturní referent/ka. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 18. ledna 2019 do 12 hod. Označte ji nápisem Výzva -  kulturní referent SKCK

 

Výzva k obsazení volného pracovního místa

 

Název organizace: Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace

 

Druh práce: kulturní referent                                                         Místo výkonu práce:  Kuřim

 

Vzdělání: středoškolské

 

Požadavky:

 • orientace v kulturní sféře,
 • zkušenost s přípravou a realizací kulturních akcí,
 • zkušenosti se samostatnou kulturně vzdělávací činností či muzejní pedagogikou,
 • orientaci ve výkaznictví kulturních organizací (formuláře pro OSA, Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultury a další správce autorských práv) a vedení statistiky,
 • výborné komunikační dovednosti a kultivovaný písemný projev,
 • znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet), znalost grafického programu Canva výhodou,
 • časová flexibilita,
 • týmová spolupráce,
 • komunikativnost, samostatnost, vstřícnost,
 • schopnost jednat s občany a institucemi,
 • řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla
 • znalost cizího jazyka angličtiny, němčiny – výhodou

 

Platové podmínky:

dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle katalogu prací ve veřejných službách a správě platová třída 8.

 

Náležitostí přihlášky:

název výzvy; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní a e-mailové spojení; datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce a odborných znalostí
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis
 • prosíme zájemce o pozici, aby si připravili podklady pro rozhovor na téma ‒ vize práce kulturního referenta, nápady na pořádání kulturně vzdělávací činnosti ve Stálé expozici města Kuřimi.

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 18. ledna 2019 do 12 hod.  

Označte ji nápisem Výzva -  kulturní referent SKCK

 

Kontaktní pracovník:

Bc. Kateřina Rovná, tel. 541 420 461, rovna@mkkurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 01.02.2019 nebo dle dohodyNABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 7. 1. 2019

VŘ - referent/ka odboru investičního

 

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru investičního - projektový manažer/manažerka. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 7. 1. 2019 do 12:00 hod. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

 

Druh práce: referent/ka odboru investičního

projektový manažer  - doba určitá (za MD)

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

 

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské vzdělání – absolvování vzdělávání v oblasti projektového řízení, dotační činnosti

praxe: 2 roky v oblasti získávání dotací z JMK, ČR a EU

požadujeme:

 • základní znalost: dotační politiky

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

další zákony související s pracovní náplní vše v aktuálním znění požadované dovednosti a schopnosti: samostatnost v práci, organizační a tvůrčí schopnosti,

schopnost týmové práce a spolupráce s organizacemi a občany,

psychická odolnost, loajalita,

schopnost stálého vzdělávání se,

velmi dobrá znalost práce na PC,

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

 

 

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista-na-meu.html

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

§  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 7. 1. 2019 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OI, projektový manažer

 

Kontaktní pracovníci:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, e-mail: bartos@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: březen 2019 nebo podle dohovoru.

 

 

 Nové jízdní řády IDS JMK a omezení provozu na hlavním nádraží v Brně

Datum konání: 31. 12. 2018

Od 9.12.2018 budou v platnosti nové jízdní řády autobusové i vlakové dopravy IDS JMK. Budou zveřejněny na webových stránkách www.idsjmk.cz 

Největší změny v novém jízdním řádu budou způsobeny výlukou ve stanici Brno, hlavní nádraží. 1.12.2018 budou zahájeny hlavní práce v souvislosti s rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení, které potrvá rok, tedy do prosince 2019. Stávající hlavní nádraží bude neprůjezdné. A kvůli kapacitě nádraží a tratí budou na něm začínat / končit jen některé vlaky.

Při odjezdu z Moravských Knínic autobusem v celou nebo v půl hodinu (nyní 0:28, 0:58) jede navazující vlak zcela standardně až po Brno-Židenice, odkud ale místo na hlavní zamíří na Brno dolní nádraží. Od autobusů, které jedou ve čtvrt a ve třičtvrtě dnes 0:13, 0:43) jede navazující vlak jen do Brna-Lesné.

Při cestě do centra Brna bude zřejmě nejvýhodnější vystoupit v Králově Poli a využit tramvaj linky P6, která pojede na hlavní nádraží nebo linku 6, která jezdí na Českou.

Pokud pojedete ke Zvonařce nebo třeba do Vaňkovky, bude lepší jet vlakem na dolní nádraží a ten kousek dojít. Mezi dolním a hlavním nádražím pojede autobus linky 61.

Při cestě do Prahy, mohou cestující nastupovat na všechny dálkové vlaky, ať už ČD nebo Regiojetu v Brně Židenicích.

Na závěr je vhodné dodat, že hlavni nádraží nebude po dobu výluky uzavřeno,  omezeni se týká jen některých trati. Případný železniční nadšenec tak může na hlavní nádraží jezdit i nadále vlakem, ovšem s cca 10min přestupem v Židenicích. Pokud se tedy do navazujícího vlaku od Blanska vejde...Používání zábavní pyrotechniky – článek 4, OZV 1/2017, o veřejném pořádku

Datum konání: 31. 12. 2018

 

1. Používat zábavní pyrotechniku v obci Moravské Knínice je zakázáno.

2. Obecní úřad Moravské Knínice může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky při konání kulturních, sportovních, společenských a jiných akcích na základě žádosti pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před plánovaným konáním akce.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele – fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ žadatele – právnické osoby,

 • korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby žadatele,

 • označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce,

 • předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

 • způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na pořadatele.

3. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku.

4. Odpalování pyrotechnických výrobků nad 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem podléhá ohlašovací povinnosti dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

Sankce - porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích.PROSÍME NEBOUCHAT ...

Datum konání: 31. 12. 2018

Blíží se čas vánočních a novoročních radovánek. Pro lidi důvod k bujarému veselí, pro mnoho domácích zvířat však chvíle hrůzy a paniky…. Oslavy konce roku jsou pro zvířata stresující a s jejich následky se mohou vyrovnávat do konce života.

Sluch psa je mnohem citlivější než sluch lidský, navíc má schopnost rozlišit vysoké tóny, které jsou pro člověka za hranicí slyšitelnosti. Vyděsí ho proto nejen rány, ale také hvízdavé zvuky při odpálení petard, kterým lidské ucho nevěnuje pozornost. Je pro ně nepochopitelné, odkud se rány berou a tato zábava je pro ně nesporně velmi stresující. Není proto divu, že se v období vánočních svátků plní útulky zatoulanými zvířaty, kteří se snažili před ranami a světlicemi zachránit útěkem.

Je velmi smutné, že radost, kterou máme my lidé z těchto ran, vítězí nad ohleduplností k těmto němým tvářím, které se nemohou sami bránit a které jsou závislé právě na nás lidech…. Zvířata si o pomoc sama říci nemohou, škoda. Proto se rozmyslete, když budete brát petardu do ruky, kdy ji odpálíte.

 PRODEJ KAPRŮ U HELANŮ

Datum konání: 21. 12. 2018 - 22. 12. 2018

Prodej kaprů v prodejně smíšeného zboží u Helanů

 • pátek   21.12.2018 od 15:00 do 17:00
 • sobota 22.12.2018 od 08:00 do 10:00

Nabídka:

 • kapr I. třída  85,-Kč/kg
 • kapr výběr   95,-Kč/kg


NABÍDKA PRÁCE - účetní

Datum konání: 20. 12. 2018

Výběrové řízení - účetní (.pdf 96,6 kB)POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Datum konání: 17. 12. 2018

Starosta obce Moravské Knínice svolává 3. zasedání  zastupitelstva obce  na pondělí dne 17.12.2018. Jednání se uskuteční v zasedacím sále obecního úřadu a bude zahájeno v 18:00 hodin.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Hlavní body jednání

4.1. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 k rozpočtu obce  na rok 2018

4.2. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2019

4.3. Schválení přílohy č. 1ke smlouvě s AVE

4.4. Schválení přílohy č. 2 ke smlouvě s AVE

      4.5. Dodatek č. 8 ke stanovám VaK

      4.6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2019.

4.7. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice

4.8. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice

4.9. Schválení výše odměn členům výborů ZO a komisí starosty obce, kteří nejsou členy ZO

 

5. Informace starosty obce

 • finanční situace obce – stav účtu k datu 17. 12. 2018

 • další aktuální informace

     6. Diskuze – různé

     7. ZávěrNovější 1

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

11. 12. Dana

Zítra: Simona

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

524725