Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Datum konání: 31. 12. 2023PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Datum konání: 12. 8. 2019 - 16. 8. 2019

 

plakát příměstský tábor

 

 Nabídka práce Veverská Bítýška

Datum konání: 9. 6. 2019

Ostraha objektu-Veverská Bítýška

Bezpečnostní agentura přijme částečné invalidní důchodce muže a ženy na ostrahu objektu.  Práce v uniformě, denní a noční směny. Pracovní doba denní směny 6 nebo 12 hodin. Nástup možný ihned.

Náborový příspěvek 6.000,-

 

V případě zájmu prosím volejte na níže uvedené tel. číslo 734 464 043 v době od 8:30 – 15:00hodPlacení daně z nemovitých věcí na rok 2019

Datum konání: 1. 6. 2019

Veřejná vyhláška.pdf

Informace k zasílání složenek.pdf

Informace k zpřístupnění seznamu.pdfNAŠLY SE KLÍČE

Datum konání: 31. 5. 2019

V ulici Mezihoří, před domem č.p. 285 se našly dva klíče - delší FAB. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě.Hledání ubytování

Datum konání: 31. 5. 2019

Hledáme ubytování v Moravských Knínicích pro čtyřčlennou rodinu (2 dospělí + 2 děti) na září a první polovinu října letošního roku. Prosím nabídněte.

Kontakt na tel: 604 303 655Nabídka práce Kuřim

Datum konání: 31. 5. 2019

Nabídka práceOznámení o konání voleb do Evropského parlamentu

Datum konání: 24. 5. 2019 - 25. 5. 2019

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

 

Starosta obce Moravské Knínice, podle § 32, odst. 2,  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

o z n a m u j e

 

 

1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční

 

v pátek   24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 25. května 2019 od   8:00 do 14:00 hodin

 

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební místnost sál Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99

 

3. Volič, občan ČR, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

 

Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU; skutečnost, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel se má za prokázanou již zápisem v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; v případě nesrovnalostí v tomto zápise, je třeba předložit potvrzení o přechodném pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

    V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Datum konání: 24. 5. 2019

Informace pro voliče

 

 Nabídka práce Městský úřad Kuřim

Datum konání: 22. 5. 2019

Výběrové řízení - referent/ka školství

 

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka školství. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno odeslat na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předat na podatelně úřadu tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22.05.2019 do 12:00 hod.

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent/ka školství

Místo výkonu práce: Kuřim

Charakteristika vykonávané práce: poradenská, dozorová a informační činnost nad školami a školskými zařízeními ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, v rozsahu daném příslušnými právními předpisy,

Zákonné předpoklady uchazeče (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.) jsou: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské  -  zaměření školský management, veřejná správa

praxe: v oblasti veřejné správy výhodou

přehled: v uvedených zákonech a základní přehled o městě Kuřimi, Městském úřadu Kuřim a obcích správního obvodu, v rozsahu informací na www.kurim.cz;

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole,

 

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, psychická odolnost, loajalita, týmová spolupráce, schopnost stálého vzdělávání se, velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou), řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou.

 

Platové podmínky: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

 

Náležitostí přihlášky (dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.): název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis; pro urychlení komunikace telefon a e-mailové spojení.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf

 

K přihlášce připojte (§ 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.):

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

přihlášku s požadovanými doklady je nutno odeslat na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo

předat na podatelně úřadu tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22.05.2019 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem NEOTVÍRAT, výběrové řízení – referent školství

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Hana Němcová, tel. 541 422 341, e-mail: nemcovah@kurim.cz

nebo Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 01.08.2019 nebo podle dohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  

Ing. Karel Torn, CSc. v.r. tajemník úřaduNovější 1 3

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

propagace MŠ

 

www.geosense.cz/geoportal/moravske-kninice/

 

25. 5. Viola

Zítra: Filip

INFORMACE O KVALITĚ VODY

http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=3271&n=Moravsk%C3%A9+Kn%C3%ADnice

Návštěvnost stránek

542070