Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Datum konání: 31. 12. 2023

Průvodní dopis (.pdf)

seznam (.xls)

 I letos vyprší platnost některých řidičských průkazů

Datum konání: 31. 12. 2020

Zkontrolujte si doklady. Tento a příští rok si 859 tisíc řidičů bude muset vyměnit řidičský průkaz.

Koho se to týká a jak správně postupovat? Platnost řidičského průkazu je vytištěná na přední straně plastové kartičky. Standardní doba platnosti průkazu je 10 let. Výjimkou jsou skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, ty mají platnost omezenou na pět let.

Pro průkazy vydané mezi lety 1994 a 2000 byla lhůta pro výměnu do konce roku 2010, a právě tito řidiči budou letos potřebovat nový doklad.

Kvůli zavedení jednotného evropského formátu řidičských průkazů navíc mezi lety 2010 a 2013 museli měnit průkazy řidiči, kteří doklad získali od začátku roku 2001 do konce dubna 2004. Proto bude v roce 2021 počet žádostí rekordní, platnost skončí více než 1 milionu průkazů.DOTAČNÍ TITUL PODPORA VČELAŘSTVÍ v Jihomoravském kraji v roce 2020

Datum konání: 1. 10. 2020

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev a pastevních podmínek a podpora výchovy mladé generace ke včelaření jako významnému odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji. Vyhlašovatelem dotačního programu je Jihomoravský kraj.

Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství

Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Dotační titul 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin

Dotační titul 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček

Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 1

Maximální výše dotace na jednu akci činí 15.000 Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 5.000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce. Dotace bude příjemci poskytnuta na základě a za podmínek „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Uznatelnými výdaji akce se rozumí: Kompletní výměna celých úlových sestav (jednu kompletní celou úlovou sestavu tvoří jednotlivé položky, tj. jedno zasíťované oddělitelné varroa dno, přiměřený počet nástavků, jedno krmítko a jedno víko), vše bez jakéhokoliv dalšího příslušenství, vč. prokázané likvidace kompletních celých úlových sestav. K nově nakupovaným kompletním celým úlovým sestavám je povinnost zároveň prokázat i likvidaci stejného množství kompletních celých úlových sestav, a to nejpozději v rámci finančního vypořádání dotace. Prokázanou likvidací se rozumí písemné potvrzení o provedené likvidaci od základní, popř. okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s., u které je včelař evidován nebo písemným potvrzením sběrného dvora určeného pro svoz komunálního odpadu o předání k likvidaci.

Bližší údaje jsou uvedeny na webu www.kr-jihomoravsky.czPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020

Datum konání: 29. 6. 2020 - 3. 7. 2020

Také v letošním roce proběhne v termínu od 29. června do 3. července 2020  příměstský ekologický tábor pro děti školou povinné i děti předškolního věku.

Zájemci se mohou hlásit již teď u Romany Helanové (723  708  283) či Hany Bravencové (777 579 115).

Bližší informace sdělíme během jarních měsíců na plakátech. OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum konání: 1. 6. 2020

oznámení katastruÚzemní studie "Moravské Knínice - Pod hřbitovem"

Datum konání: 31. 5. 2020

vyvěšena na stránceÚzemní plánÚzemní studie "Moravské Knínice - Za humny"

Datum konání: 31. 5. 2020

vyvěšena na na stránce Územní plánZápis dětí do mateřské školy

Datum konání: 5. 5. 2020

Vážení rodiče, blíží se termín zápisu do mateřské školy v Moravských Knínicích.

Zápis do mateřské školy pro děti ze spádového obvodu Moravské Knínice (mají zde trvalé bydliště) proběhne v úterý 5. května 2020 v době od 13:00 -16:00 h v budově základní školy v I. třídě.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti v posledním ročníku mateřské školy.

K zápisu si přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Žádost o přijetí do MŠ, zápisní lístek a evidenční list si můžete si vyzvednout od 20. dubna 2020 ve II. třídě mateřské školy u paní učitelky Kozinové. Dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“ jako pro zápis do základní školy.ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Datum konání: 28. 4. 2020

Vážení rodiče,

zápis dětí do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice je přeložen na 28. dubna 2020 ve dvou třídách. Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13:00 -16:00 hodin.

K zápisu – k plnění povinné školní docházky se dostaví tyto děti:

·         Děti, které dovrší k 31.8.2020 šest let věku.

·         Děti po odkladu školní docházky.

·         Děti narozené 1.9.2014 – 31.12.2014, pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“).

·         Při zápise doloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz (doklad totožnosti).

·         Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete  vyzvednout od 16. března 2020 v ředitelně základní školy nebo ve II. třídě mateřské školy u paní učitelky Kozinové, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

·         K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a žádostí o přijetí.

·         S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy dostavit do školy a nahlásit odklad.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce doložit nejpozději do
30.4.2020 s příslušným doporučením školského poradenského zařízení a zároveň
doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.USNESENÍ VLÁDY ČR

Datum konání: 12. 4. 2020

Usnesení vlády ČR
Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

Návštěvnost stránek

568691