Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Datum konání: 31. 12. 2023

Průvodní dopis (.pdf)

seznam (.xls)

 VÝZVA OBČANŮM

Datum konání: 31. 12. 2020

Se zvyšujícím se počtem pozitivních případů onemocnění COVID 19 se stal výskyt infekce i v naší obci reálný.

V současnosti bohužel neexistuje žádné jednoduché opatření, které by zamezilo šíření tohoto viru, a proto je velmi důležité dodržovat základní doporučení:

 

roušky (uvnitř všech veřejných budov)

ruce (jejich časté mytí a dezinfekce)

rozestupy (minimálně 2 m)

 

Prosíme tedy všechny občany, aby se těmito doporučeními řídili a chovali se zodpovědně a ohleduplně vůči sobě i svému okolí.

Sledujte svůj zdravotní stav, pokud se necítíte dobře, omezte kontakt s ostatními, případně kontaktujte svého lékaře.

Chápeme, že se snadno můžete dostat do situace, kdy budete potřebovat pomoc např. se zajištěním nákupu potravin nebo léků. Proto máte možnost, stejně jako v jarních měsících, obrátit se na

obecní úřad tel.          530 350 417

                                    530 350 418

                                    530 350 419

                         e-mail: mkninice@volny.cz

starostu obce tel.       724 230 556,

            e-mail: starosta@moravskeknice.cz  

 

Nebojte se a dejte o sobě vědět. Jsme připraveni vám pomoci.I letos vyprší platnost některých řidičských průkazů

Datum konání: 31. 12. 2020

Zkontrolujte si doklady. Tento a příští rok si 859 tisíc řidičů bude muset vyměnit řidičský průkaz.

Koho se to týká a jak správně postupovat? Platnost řidičského průkazu je vytištěná na přední straně plastové kartičky. Standardní doba platnosti průkazu je 10 let. Výjimkou jsou skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, ty mají platnost omezenou na pět let.

Pro průkazy vydané mezi lety 1994 a 2000 byla lhůta pro výměnu do konce roku 2010, a právě tito řidiči budou letos potřebovat nový doklad.

Kvůli zavedení jednotného evropského formátu řidičských průkazů navíc mezi lety 2010 a 2013 museli měnit průkazy řidiči, kteří doklad získali od začátku roku 2001 do konce dubna 2004. Proto bude v roce 2021 počet žádostí rekordní, platnost skončí více než 1 milionu průkazů.Co nového v obecní knihovně

Datum konání: 31. 10. 2020

Zdravím všechny čtenáře i ne-čtenáře z místní obecní knihovny. Ta se nachází v budově obecního úřadu, v zasedacím sále.

Půjčování knih v obecní knihovně je zdarma. Nový čtenář při zápisu zaplatí 30 Kč. Evidenční poplatek na 1 rok činí 20 Kč.

 

Obecní knihovna Moravské Knínice má svoje internetové stránky www.moravskekninice.cz/obecniknihovna Na webové adrese v on-line katalogu http://katalog.mkkurim.cz/clavius/morkninice najdete seznam knih, které jsou v knihovně k půjčení.

Pokud máte tipy na nákup nových knih můžete je sdělit na email knihovnamkninice@volny.cz nebo přímo v knihovně.

Kromě knížek si můžete vypůjčit i společenské hry, které se půjčují stejným způsobem jako knihy.

Těším se na Vás každé pondělí od 15 do 17 hodin

Vaše knihovniceOznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů

Datum konání: 2. 10. 2020

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 

 

Starosta obce Moravské Knínice, podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e

 

1. volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

 

v pátek   2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 3. října 2020 od  08:00 do 14:00 hodin

 

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební místnost v budově Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

    V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

Datum konání: 2. 10. 2020 - 3. 10. 2020

3. Žádost o vydání voličského průkazu - volby kraj.docxVolby do zastupitelstev krajů

Datum konání: 2. 10. 2020 - 3. 10. 2020

Od dne vyhlášení voleb – 15. dubna 2020, je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů.

Voliči s trvalým pobytem v obci Moravské Knínice jsou zapsáni ve stálém voličském seznamu u Obecního úřadu Moravské Knínice. Ve dnech 2. a 3. října 2020 budou volit do Zastupitelstva Jihomoravské kraje ve volebním okrsku č. 1, v obci Moravské Knínice.

Volič může pro volby do zastupitelstev krajů žádat o vydání voličského průkazu. V případě, že se nebude ve dnech voleb zdržovat v místě svého trvalého bydliště, může na voličský průkaz hlasovat pouze v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Žádat o voličský průkaz na obecním úřadě v Moravských Knínicích mohou pouze občané s trvalým pobytem v obci Moravské Knínice.

Podle § 26a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.:

F v případě listinného podání žádosti (doručené nejpozději do 16:00 hod. pátku 25.09.2020)  je třeba, aby podpis voliče -  žadatele byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem. Podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

F v případě elektronického podání (doručeného nejpozději do 16:00 hod. pátku 25.09.2020) musí být žádost podána  prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY

F v případě osobního podání žádosti je konec lhůty 16:00 30.09.2020Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 1. 10. 2020

Oznámení E.ONTJ SOKOL Moravské Knínice oznamuje

Datum konání: 30. 9. 2020

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice hledá uklízečku do sokolovny. Práce je vhodná pro studenty/ky nebo důchodce/kyně popř. maminky na rodičovské dovolené.

Jedná se o úklid šatny a velké tělocvičny cca 2x týdně, 2 hodiny. OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE I.

Datum konání: 24. 9. 2020

přerušení dodávky el.energie
Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

Návštěvnost stránek

581427