Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Naučná stezka > Naučná stezka II. okruh > Významný krajinný prvek Hásův kopec - zastavení 7

Významný krajinný prvek Hásův kopec - zastavení 7

 

Severozápadně od obce Moravské knínice se nacházejí tří významné krajinné prvky.

 

Zde rostou tyto vzácné byliny a keře.

 

   

Název rostliny zde rostoucí

Kvete od - do

1. Koniklec velký

     3-4

2. Rozrazil klasnatý

     6-9

3. Pavinec obecný

     4-7

4. Třezalka tečkovaná

     7-8

5. Čilimník řezenský

     6-9

6. Hvozdík kartouzek

     5-6

7. Zvonek rozkladitý

     5-8

8. Devaterník šedý

     6-8

9. Řepík lékařský

     6-9

10. Jestřábník chlupáček

       5-10

11. Mateřídouška časná

     8-9

12. Bedrník obecný

     6-9

13. Mochna plazivá

     4-6

14. Rozchodník ostrý

     5-7

15. Sesel sivý

     6-7

16. Hlaváč běložlutý

     6-8

17. Růže galská

     6-8

18. Jetel podhorní

     6-9

 

 

1. 2. 3.

koniklec velký.jpg

rozrazil klasnatý.jfif pavinec.jpg
4.. 5. 6.
třezalka tečkovaná.jpg čilimník řezenský.jfif hvozdík kartouzek.jfif
7. 8. 9.
zvonek rozkladitý.jfif devaterník šedý.jfif řepík lékařský.jfif
10. 11. 12.
jestřábník chlupáček.jfif mateřídouška časná.jfif bedrník obecný.jfif
13. 14. 15.
mochna plazivá.jfif rozchodník ostrý.jfif sesel.jpg
16. 17. 18.
hlaváč běložlutý.jfif rosa-gallica-1.jpg jetel.jpg

 

 

 

POD PŘEVYCHEM

 

 
 
 
Plocha 6 ha, severozápadně od centra obce, směrem na Čebín, ekologicky významný krajinný prvek, lokální biocentrum.
 
Prudší svah spadající od čebínských kopců a čelo svahu v nadmořské výšce 300 – 346 m s převážně jihovýchodní až východní expozicí. V podloží biotitické granity a granodiority.
 
Soustava starých agrárních teras s keři, staré extenzívní sady, pastviny a lada s výskytem subxerothermních druhů rostlin.
 
Na mezích rozmanité porosty keřů – např. šípky, trnky, ptačí zob, dub zimní, třešeň ptačí, bez černý, akát, ale i ovocné stromy. Na severovýchodním okraji území výskyt zvláště chráněné a silně ohrožené rostliny: Pulsatilla grandis. Ze vzácnějších teplomilných druhů zde roste: Veronica spicata, Chamaecytisus ratisbonensis, Seseli osseum, Phleum phleoides, Jasione montana, helianthemum, Cyanos stoebe, Dianthus carthusianorum, Agrimonia eupatoria, Eryngium campestre, Hypericum, Pilosella officinarum, Scabuosa ochroleuca, Pimpinella saxifraga, Thymus. Pod okrajem lesa jsou bohaté porosty vzácné růže galské. Střídají se zde velmi cenné, zachovalé, druhově bohaté segmenty se segmenty méně zachovalými se známkami narušení.
 
Biotop teplomilných druhů hmyzu a motýlů a drobného ptactva.
 
mapy (1).png

 

HÁSŮV KOPEC

 

 

Plocha 1,5 ha 300 m severozápadně od obce, směrem na Čebín. Ekologicky významný krajinný prvek.
 
Isolovaný vrch nad vsí v nadmořské výšce 310 – 328 m s převážně severovýchodní, východní až jihovýchodní expozicí.
 
Travobylinná lada  s bohatým výskytem zvláště chráněného a silně ohroženého druhu Pulsatilla grandi, dále Veronica spicata, Agrimonia eupatoria, Dianthus cartu

 

sianorum, Pilosella officinarum, Sedum acre, Hypericum perforatum a.j. Je zde také biotop teplomilných druhů hmyzu.
 
Ohrožení: Neuváženým hospodařením
 
Zásady péče: Při pozemkových úpravách vyčlenit a registrovat. Kontrolovat regeneraci území a operativně zajistit péči.
 
 
 
Od podzimu roku 2003 probíhá pravidelné sečení suchých travin a části keřů šípků.
 
HÁSŮV KOPEC.png
 
 
 

ČEBÍNKY

 

 

Plocha 01 ha se nachází asi 800 m severozápadně od obce. Je to plošina v sedle mezi dvěma kopci v nadmořské výšce 338 – 342 m, mírně skloněná k jihovýcho

 

 

du.

 

 
Lada na okraji lesa, navazující na dubový lem porostu s výskytem subxerothermních rostlinných druhů. V travobylinném porostu se vyskytují typické, dnes ve volné přírodě již vzácné druhy: Triforium alpestre, Helianthemum, Pimpinella saxifraga, Dianthus catusianorum, Potentilla reptans, Campanula patula,Thymus a mnohé další. V lesním porostu je dub zimní.
 
Ohrožení: Lokalita je poškozována orbou a zajížd

 

ěním motorových vozidel! 
 
Zásady péče: zabránit poškozování a orbě!

 

 

pod čebínkami.png